Vertaling van from

Inhoud:

Engels
Nederlands
from, out of, forth {vz.}
uit 
van 
op 
since, from {vz.}
met ingang van
sedert 
vanaf 
by, from, of, since, on {vz.}
aan 
sedert 
sinds 
van 
vanaf 
door 
met ingang van
according to, by, along, following, from, after, in accordance with {vz.}
blijkens
ingevolge
langs
naar 
volgens 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Far from eye far from heart.

Uit het oog, uit het hart.

I am from China.

Ik kom uit China.

Jane comes from Australia.

Jane komt uit Australië.

He comes from Genoa.

Hij komt uit Genua.

I am from Norway.

Ik kom uit Noorwegen.

I come from Saitama.

Ik kom uit Saitama.

He comes from Geneva.

Hij komt uit Genève.

I'm from Singapore.

Ik kom uit Singapore.

From chipping come chips.

Waar gehakt wordt vallen spaanders.

He returned from China.

Hij is teruggekomen uit China.

I am from Shikoku.

Ik ben van Shikoku.

I'm from England.

Ik kom uit Engeland.

Where are you from?

Waar kom je vandaan?

I am from Egypt.

Ik kom uit Egypte.

I come from Brazil.

Ik kom uit Brazilië.


Gerelateerd aan from

out of - forth - since - by - of - on - according to - along - following - after - in accordance with