Vertaling van since

Inhoud:

Engels
Nederlands
since, from {vz.}
met ingang van
sedert 
vanaf 
since {vz.}
al vanaf
sinds 
since
sedert 
sinds 
since
sedert 
sinds 
by, from, of, since, on {vz.}
aan 
sedert 
sinds 
van 
vanaf 
door 
met ingang van
as, because, for, since {vw.}
aangezien
daar 
omdat 
vermits
want 
wijl
ever since, since {vz.}
sinds 
sedert 
vanaf 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Since when?

Vanaf wanneer?

I haven't seen her since then.

Sindsdien heb ik haar niet meer gezien.

His health has declined since the accident.

Zijn gezondheid is verslechterd sinds het ongeluk.

I'll do the dishes, since you’ve cooked.

Omdat jij hebt gekookt, zal ik de afwas doen.

My brother has been sick since yesterday.

Mijn broer is ziek sinds gisteren.

I have lived here since 1990.

Ik woon hier sinds 1990.

Since this morning I've read three books.

Sinds vanmorgen heb ik drie boeken gelezen.

It has been raining since Tuesday.

Het is aan het regenen sinds dinsdag.

Spain has been a democracy since 1975.

Sinds 1975 kent Spanje een democratie.

I have lived in Kobe since yesterday.

Ik woon sinds gisteren in Kobe.

I have known John since 1976.

Ik ken John al sinds 1976.

It's been a long time since we last met.

Het is lang geleden sinds we elkaar voor het laatst zagen.

This is the driest month of june since the thirties.

Dit is de droogste juni sinds de jaren dertig.

Since I had a cold, I didn't go to school.

Aangezien ik verkouden was, ging ik niet naar school.

We went without him since he wasn't ready.

We gingen zonder hem, omdat hij nog niet klaar was.


Gerelateerd aan since

from - by - of - on - as - because - for - ever since