Vertaling van because

Inhoud:

Engels
Nederlands
as, because, for, since {vw.}
aangezien
daar 
omdat 
vermits
want 
wijl


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Because it's too big.

Omdat het te groot is.

Because he invited me.

Omdat hij me uitnodigde.

She's absent because she's sick.

Ze is er niet omdat ze ziek is.

That's because you're a girl.

Dat komt doordat je een meisje bent.

I eat fruits because I am hungry.

Ik eet vruchten omdat ik honger heb.

I stayed indoors because it rained.

Ik bleef binnen omdat het regende.

They stayed at home, because it rained.

Zij bleven thuis omdat het regende.

Because all his friends were poor, too.

Omdat al zijn vrienden ook arm waren.

He’s shivering because of the cold.

Hij rilt door de kou.

Children cry because they want to eat.

De kinderen wenen omdat ze willen eten.

I went there because I wanted to.

Ik ging daar omdat ik dat wou.

I'm eating fruits because I'm hungry.

Ik eet vruchten omdat ik honger heb.

The train was delayed because of snow.

De trein had vertraging vanwege de sneeuw.

We can't sleep because of the noise.

We kunnen niet slapen vanwege het lawaai.

He came back not because he was homesick, but because he was running short of money.

Hij kwam niet terug vanwege heimwee, maar omdat hij bijna door zijn geld was.


Gerelateerd aan because

as - for - since