Vertaling van as

Inhoud:

Engels
Nederlands
as
als 
bij wijze van
as {vz.}
als 
het karakter hebbend van
as, because, for, since {vw.}
aangezien
daar 
omdat 
vermits
want 
wijl
as {vz.}
als 
in de hoedanigheid van 
in de functie van
in de rol van
as, like, such as, in the same way as {vnw.}
als 
op de manier van
op de wijze van
zoals
American Samoa, american samoa, as, eastern samoa {zn.}
Amerikaans Samoa [o]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

As cold as ice.

Ijskoud.

She's as busy as Tom.

Ze is net zo bezig als Tom.

It's as good as done.

Zo gezegd, zo gedaan.

I'm as tall as Tom.

Ik ben net zo groot als Tom.

He earns twice as much as me.

Hij verdient twee keer zoveel als ik.

You aren't as short as I am.

Je bent niet zo klein als ik.

She is as active as she looks.

Ze is zo actief als ze eruit ziet.

Please speak as clearly as possible.

Spreek alsjeblieft zo duidelijk mogelijk.

Her skin is as white as snow.

Haar huid is zo wit als sneeuw.

Trang is as pretty as Dorenda.

Trang is net zo mooi als Dorenda.

There's nothing as precious as love.

Er is niets zo waardevol als de liefde.

The raven is as black as coal.

Een raaf is zwart als kool.

He is as tall as his father.

Hij is zo groot als zijn vader.

You look as healthy as ever.

Ge ziet er zo gezond uit als altijd.

I work as much as you.

Ik werk evenveel als jij.