Vertaling van to

Inhoud:

Engels
Nederlands
toward, towards, for, to, at {vz.}
aan 
bij 
naar 
tegen 
tot 
voor 
op 
before, in front of, to, above, ahead of {vz.}
voor 
for, in order to, to, a {vz.}
voor 
ten behoeve van

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

Verbaasd zijn, zich verwonderen, is beginnen te begrijpen.

To see is to believe.

Eerst zien, dan geloven.

It's up to you to decide what to do.

Het is aan jou om te besluiten wat te doen.

My dream is to go to Japan.

Het is mijn droom naar Japan te gaan.

I want to go to London.

Ik wil naar Londen gaan.

I would like to move to Australia.

Ik zou graag naar Australië verhuizen.

He went to America to study English.

Hij is naar Amerika gegaan om Engels te leren.

I want to go to Seattle.

Ik wil naar Seattle gaan.

I decided not to go to Europe.

Ik heb besloten niet naar Europa te gaan.

I want to learn how to swim.

Ik wil leren zwemmen.

You ought to listen to your mother.

Je zou naar je moeder moeten luisteren.

I've got nothing to say to him.

Ik heb niets tegen hem te zeggen.

Tom wants to go to Japan.

Tom wil naar Japan gaan.

I'd like to speak to John.

Ik zou graag met John spreken.

I have to go to the bathroom.

Ik moet naar de wc.


Gerelateerd aan to

toward - towards - for - at - before - in front of - above - ahead of - in order to - a