Vertaling van before

Inhoud:

Engels
Nederlands
before, previous to {vw.}
alvorens 
alvorens te
eer 
aleer
voor 
vooraleer
before, in front of, to, above, ahead of {vz.}
voor 
before, earlier {bw.}
voor
before, earlier {bw.}
voorop
ahead, formerly, previously, before, earlier, fore, beforehand, in advance {bw.}
daarvoor
eerder
indertijd
vooraan
voorheen
vroeger 
weleer
before, earlier {bw.}
vooraan

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Haven't we met before?

Hebben wij elkaar niet al eerder ontmoet?

I showered before breakfast.

Ik heb me voor het ontbijt gedoucht.

Think before you speak.

Denk voor je spreekt.

You'll be crying before long.

Je zal snel wenen.

Is there life before death?

Bestaat er leven voor de dood?

Bamboo bends before the wind.

Bamboe buigt zich in de wind.

Best before 01/09/2010.

Tenminste houdbaar tot 01-09-2010.

Wash your hands before eating.

Was je handen voor het eten.

Come here before seven o'clock.

Kom voor zeven uur naar hier.

I guess you've been to Boston before.

Ik denk dat al een keer naar Boston bent geweest.

Don't put the cart before the horse.

Men moet het paard niet achter de wagen spannen.

I've got to shave before leaving.

Ik moet mij scheren voor mijn vertrek.

I've never seen anything like this before.

Zoiets heb ik nog nooit gezien.

I learned French, before going to Europe.

Ik leerde Frans voordat ik naar Europa ging.

I have seen the film before.

Ik heb de film al eens gezien.


Gerelateerd aan before

previous to - in front of - to - above - ahead of - earlier - ahead - formerly - previously - fore - beforehand - in advancebefore