Vertaling van within

Inhoud:

Engels
Nederlands
inside, interiorly, internally, inwardly, within {bw.}
binnen 
daarbinnen
for, within {vz.}
gedurende
in de loop van
inside, within {vz.}
binnen 
binnenin


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I will call you within a week.

Ik bel je binnen een week.

She will be back within a week.

Ze is binnen een week terug.

I will answer within three days.

Ik zal binnen drie dagen antwoorden.

The festival sold out within two hours.

Het festival was binnen twee uur uitverkocht.

Can I call you back within twenty minutes?

Kan ik je binnen twintig minuten terugbellen?

Books are now within the reach of everybody.

Boeken liggen nu binnen ieders bereik.

Is it within walking distance?

Is het te lopen?

I built a house within a stone's throw of the forest.

Ik bouwde een huis op een steenworp van het bos.

The school is located within five minutes' walk of the station.

De school bevindt zich te voet op vijf minuten van het station.

Payment via bank transfer must be made within 24 hours.

Betaling via een bankoverschrijving moet binnen 24 uur gemaakt zijn.

Let us be fully aware of all the importance of this day, because today within the generous walls of Boulogne-sur-Mer have met not French with English, nor Russians with Polish, but people with people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away.

Het is een beschamend feit dat, terwijl er landen zijn waar mensen honger lijden, er in Japan veel huishoudens en restaurants zijn waar veel eten weggegooid wordt.


Gerelateerd aan within

inside - interiorly - internally - inwardly - for