Vertaling van come on

Inhoud:

Engels
Nederlands
to advance, to approach, to come on, to come, to accost {ww.}
gaan naar
benaderen 
naderen 
genaken
aanpakken 
We're going to the movies. Come with us.
We gaan naar de film. Kom gezellig mee.
to advance, to come on {ww.}
naderen 
bijschuiven
to advance, to come close, to come closer, to come on, to converge, to near, to approach {ww.}
in aantocht zijn
naderen 
to advance, to approach, to come close, to come closer, to come on {ww.}
naderbij komen
naderen 
nader treden
nabijkomen
to come on, to come up, to go on {ww.}
aangaan
to come on, to come up, to go on {ww.}
aanslaan
starten
to come on, to come out, to show up, to surface, to turn up {ww.}
terechtkomen
to come on, to come out, to show up, to surface, to turn up {ww.}
bovenlaten
to come on, to come out, to show up, to surface, to turn up {ww.}
bovenlaten
to come on, to come up, to go on {ww.}
gaan
to advance, to come along, to come on, to get along, to get on, to progress, to shape up {ww.}
vooruitkomen
vorderen
vooruitgaan
to advance, to come along, to come on, to get along, to get on, to progress, to shape up {ww.}
bevorderen
to approach, to come near, to come on, to draw close, to draw near, to go up, to near {ww.}
bijhalen
to approach, to come near, to come on, to draw close, to draw near, to go up, to near {ww.}
genaken
naken
aankomen
naderen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Come on in.

Komt u binnen!

Come on, Bill.

Kom op, Bill.

He didn't come on time.

Hij kwam niet op tijd.

Come on, everything will be alright.

Komaan, alles komt goed.

Come on, get a move on!

Schiet toch eens op!

Can you come on Sunday evening?

Kunt ge zondagavond komen?

Buses in the country do not usually come on time.

Bussen in het land komen gewoonlijk niet op tijd.

Is it true that "Thank you" sounds like "Come on" in Vietnamese?

Is het waar dat "Bedankt" in het Vietnamees klinkt als "Come on"?

As far as I know, he has never come on time.

Voor zover ik weet is hij nog nooit op tijd gekomen.