Vertaling van go on

Inhoud:

Engels
Nederlands
to go on {ww.}
doorlopen 
to continue, to go on, to proceed with, to maintain, to sustain {ww.}
doorgaan
verder gaan met
vervolgen
voortgaan
voortzetten
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
voortschrijden
voortgaan
to carry on, to continue, to go on, to proceed {ww.}
hernemen
to come about, to fall out, to go on, to hap, to happen, to occur, to pass, to pass off, to take place {ww.}
passeren
afspelen
gebeuren
omgaan
geschieden
to come on, to come up, to go on {ww.}
gaan
to continue, to go along, to go on, to keep, to proceed {ww.}
doorzagen
to come about, to fall out, to go on, to hap, to happen, to occur, to pass, to pass off, to take place {ww.}
doorzeuren
to carry on, to continue, to go on, to proceed {ww.}
doorreizen
to come about, to fall out, to go on, to hap, to happen, to occur, to pass, to pass off, to take place {ww.}
doorgaan
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doorbellen
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
vooruitgaan
avanceren
to come about, to fall out, to go on, to hap, to happen, to occur, to pass, to pass off, to take place {ww.}
executeren
voltrekken
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
voorttrekken
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
voortschrijden
to come on, to come up, to go on {ww.}
starten
aanslaan
to come on, to come up, to go on {ww.}
aangaan
to continue, to go along, to go on, to keep, to proceed {ww.}
houden
Keep to the right.
Rechts houden.
Let's keep it.
Laten we het houden.
to carry on, to continue, to go on, to proceed {ww.}
doorzagen
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doorstromen
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doormarcheren
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doorschuiven
to continue, to go along, to go on, to keep, to proceed {ww.}
onderhouden
cultiveren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You go on without me.

Ga verder zonder mij.

When must I go on board?

Wanneer moet ik aan boord gaan?

Leave the past behind and go on.

Laat het verleden achter je en ga door.

You may go on condition that you return by five.

Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.

Press the green button. If you do so, the light will go on.

Druk op de groene knop. Als je dat doet, gaat het lampje branden.

She tried to go on a diet and lose five kilograms.

Ze probeerde op dieet te gaan om vijf kilogram te verliezen.

Suppose it rains tomorrow, shall we still go on the picnic?

Veronderstel dat het morgen regent, gaan we dan nog steeds picknicken?

When you're beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday.

Als je op de foto in je paspoort begint te lijken moet je op vakantie gaan.