Vertaling van progress

Inhoud:

Engels
Nederlands
to progress, to advance {ww.}
vorderen
vooruitgaan
veld winnen
vlotten
opschieten 

I progress
you progress
we progress

ik vorder
jij vordert
wij vorderen
» meer vervoegingen van vorderen

progress, improvement {zn.}
vooruitgang
verbetering [v]
beterschap  [v]
I'm satisfied with his progress.
Ik ben tevreden over zijn vooruitgang.
She will rapidly progress in her piano lessons.
Ze zal snel vooruitgang boeken met haar pianolessen.
progress, advance, advancement {zn.}
vooruitgang
progressie
voortgang
vordering [v]
progress {zn.}
vooruitgang
beterschap  [v]
to go forward, to advance, to progress {ww.}
voorwaarts gaan
to advance, to progress {ww.}
vooruitbrengen
bevorderen 

I progress
you progress
we progress

ik bevorder
jij bevordert
wij bevorderen
» meer vervoegingen van bevorderen

procession, going, progress {zn.}
gaan  [o]
verloop 
loop [m]
gang  [m]
Today, we are going dancing.
Vandaag gaan we gaan dansen.
We better be going.
We kunnen beter gaan.
to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doormarcheren

I progress
you progress
we progress

ik marcheer door
jij marcheert door
wij marcheren door
» meer vervoegingen van doormarcheren

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doorbellen

I progress
you progress
we progress

ik bel door
jij belt door
wij bellen door
» meer vervoegingen van doorbellen

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
vooruitgaan
avanceren

I progress
you progress
we progress

ik ga vooruit
jij gaat vooruit
wij gaan vooruit
» meer vervoegingen van vooruitgaan

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
voortschrijden

I progress
you progress
we progress

ik schrijd voort
jij schrijdt voort
wij schrijden voort
» meer vervoegingen van voortschrijden

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doorstromen

they progress

zij doorstromen
» meer vervoegingen van doorstromen

to advance, to come along, to come on, to get along, to get on, to progress, to shape up {ww.}
vooruitgaan
vooruitkomen
vorderen

I progress
you progress
we progress

ik ga vooruit
jij gaat vooruit
wij gaan vooruit
» meer vervoegingen van vooruitgaan

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
doorschuiven

I progress
you progress
we progress

ik schuif door
jij schuift door
wij schuiven door
» meer vervoegingen van doorschuiven

to advance, to come along, to come on, to get along, to get on, to progress, to shape up {ww.}
bevorderen

I progress
you progress
we progress

ik bevorder
jij bevordert
wij bevorderen
» meer vervoegingen van bevorderen

to build, to build up, to progress, to work up {ww.}
verhevigen
doorzetten

I progress
you progress
we progress

ik verhevig
jij verhevigt
wij verhevigen
» meer vervoegingen van verhevigen

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
voorttrekken

I progress
you progress
we progress

ik trek voort
jij trekt voort
wij trekken voort
» meer vervoegingen van voorttrekken

to advance, to go on, to march on, to move on, to pass on, to progress {ww.}
voortschrijden
voortgaan

I progress
you progress
we progress

ik schrijd voort
jij schrijdt voort
wij schrijden voort
» meer vervoegingen van voortschrijden

to build, to build up, to progress, to work up {ww.}
opbouwen

I progress
you progress
we progress

ik bouw op
jij bouwt op
wij bouwen op
» meer vervoegingen van opbouwenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm satisfied with his progress.

Ik ben tevreden over zijn vooruitgang.

She will rapidly progress in her piano lessons.

Ze zal snel vooruitgang boeken met haar pianolessen.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.