Vertaling van maintain

Inhoud:

Engels
Nederlands
to maintain, to argue, to contend, to put forward {ww.}
argumenteren
betogen
vertogen

I maintain
you maintain
we maintain

ik argumenteer
jij argumenteert
wij argumenteren
» meer vervoegingen van argumenteren

to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I maintain
you maintain
we maintain

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Keep to the right.
Rechts houden.
Let's keep it.
Laten we het houden.
to continue, to go on, to proceed with, to maintain, to sustain {ww.}
doorgaan
verder gaan met
vervolgen
voortgaan
voortzetten

I maintain
you maintain
we maintain

ik ga door
jij gaat door
wij gaan door
» meer vervoegingen van doorgaan

to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik behoud
jij behoudt
wij behouden
» meer vervoegingen van behouden

to be obstinate, to be stubborn, to persist, to maintain {ww.}
koppig volhouden
tegenstreven
zich schrapzetten

I maintain
you maintain
we maintain

ik streef tegen
jij streeft tegen
wij streven tegen
» meer vervoegingen van tegenstreven

to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
bewaren
handhaven
aanhouden
behouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
to insist, to affirm, to dwell, to maintain {ww.}
aandringen 

I maintain
you maintain
we maintain

ik dring aan
jij dringt aan
wij dringen aan
» meer vervoegingen van aandringen

to look after, to maintain, to take care of, to care for, to attend {ww.}
verzorgen
behartigen

I maintain
you maintain
we maintain

ik verzorg
jij verzorgt
wij verzorgen
» meer vervoegingen van verzorgen

She had to take care of her sister.
Ze moest haar zus verzorgen.
Nurses attend sick people.
Verplegers verzorgen zieken.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I maintain
you maintain
we maintain

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Try to keep it down.
Probeer het stil te houden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
I hope we will be able to keep in touch.
Ik hoop dat we in contact zullen kunnen blijven.

Gerelateerd aan maintain

argue - contend - put forward - keep - hold - continue - go on - proceed with - sustain - conserve - preserve - cache - save - store - be obstinatework - keep - bear on - go