Vertaling van maintain

Inhoud:

Engels
Nederlands
to maintain, to argue, to contend, to put forward {ww.}
betogen
vertogen
argumenteren

I maintain
you maintain
we maintain

ik betoog
jij betoogt
wij betogen
» meer vervoegingen van betogen

to insist, to affirm, to dwell, to maintain {ww.}
aandringen 

I maintain
you maintain
we maintain

ik dring aan
jij dringt aan
wij dringen aan
» meer vervoegingen van aandringen

to look after, to maintain, to take care of, to care for, to attend {ww.}
verzorgen
behartigen

I maintain
you maintain
we maintain

ik verzorg
jij verzorgt
wij verzorgen
» meer vervoegingen van verzorgen

She had to take care of her sister.
Ze moest haar zus verzorgen.
Nurses attend sick people.
Verplegers verzorgen zieken.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I maintain
you maintain
we maintain

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Keep to the right.
Rechts houden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I maintain
you maintain
we maintain

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Let's keep it.
Laten we het houden.
Try to keep it down.
Probeer het stil te houden.
to continue, to go on, to proceed with, to maintain, to sustain {ww.}
voortzetten
voortgaan
verder gaan met
vervolgen
doorgaan

I maintain
you maintain
we maintain

ik zet voort
jij zet voort
wij zetten voort
» meer vervoegingen van voortzetten

to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

I maintain
you maintain
we maintain

ik behoud
jij behoudt
wij behouden
» meer vervoegingen van behouden

to be obstinate, to be stubborn, to persist, to maintain {ww.}
koppig volhouden
tegenstreven
zich schrapzetten

I maintain
you maintain
we maintain

ik streef tegen
jij streeft tegen
wij streven tegen
» meer vervoegingen van tegenstreven

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
behouden
bewaren
handhaven
blijven 

I maintain
you maintain
we maintain

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhoudenGerelateerd aan maintain

argue - contend - put forward - insist - affirm - dwell - look after - take care of - care for - attend - support - sustain - countenance - espouse - upholdkeep - go - work - bear on