Vertaling van argue

Inhoud:

Engels
Nederlands
to argue, to dispute, to row {ww.}
strijden
redetwisten
krakelen
twisten 
disputeren

I argue
you argue
we argue

ik strijd
jij strijdt
wij strijden
» meer vervoegingen van strijden

to argue, to discuss, to reason about, to reason upon {ww.}
beredeneren

I argue
you argue
we argue

ik beredeneer
jij beredeneert
wij beredeneren
» meer vervoegingen van beredeneren

to argue, to reason {ww.}
funderen
gronden
baseren
onderbouwen
argumenteren
beargumenteren

I argue
you argue
we argue

ik fundeer
jij fundeert
wij funderen
» meer vervoegingen van funderen

to argue, to contend, to debate, to fence {ww.}
aanvallen
bestrijden
ingaan
betwisten

I argue
you argue
we argue

ik val aan
jij valt aan
wij vallen aan
» meer vervoegingen van aanvallen

to argue, to indicate {ww.}
aanduiden
tonen
aangeven
indiceren

I argue
you argue
we argue

ik duid aan
jij duidt aan
wij duiden aan
» meer vervoegingen van aanduiden

Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
to argue, to contend, to debate, to fence {ww.}
schermen

I argue
you argue
we argue

ik scherm
jij schermt
wij schermen
» meer vervoegingen van schermen

to maintain, to argue, to contend, to put forward {ww.}
betogen
vertogen
argumenteren

I argue
you argue
we argue

ik betoog
jij betoogt
wij betogen
» meer vervoegingen van betogen

to dispute, to query, to question, to argue {ww.}
redetwisten over


Gerelateerd aan argue

dispute - row - discuss - reason about - reason upon - reason - contend - debate - fence - indicate - maintain - put forward - query - questionexplain - defend - show - abduce