Vertaling van care for

Inhoud:

Engels
Nederlands
to care for, to cure, to treat, to heal, to remedy {ww.}
behandelen 
cureren
Treat a decayed tooth.
Een aangetaste tand/kies behandelen.
to care for {ww.}
zorgen voor
passen op
to care, to see, to take care, to worry, to be concerned, to be anxious {ww.}
bezorgd zijn
zich bekommeren
zorg dragen
zorgen

I care
you care
we care

ik zorg
jij zorgt
wij zorgen
» meer vervoegingen van zorgen

to look after, to maintain, to take care of, to care for, to attend {ww.}
verzorgen
behartigen
She had to take care of her sister.
Ze moest haar zus verzorgen.
Nurses attend sick people.
Verplegers verzorgen zieken.
to attend, to nurse, to tend to, to care {ww.}
verplegen
verzorgen
zorgen voor

I care
you care
we care

ik verpleeg
jij verpleegt
wij verplegen
» meer vervoegingen van verplegen

to care for, to treat {ww.}
behandelen
to care for, to cherish, to hold dear, to treasure {ww.}
koesteren
to care, to deal, to handle, to manage {ww.}
aankunnen

I care
you care
we care

ik kan aan
jij kan aan
wij kunnen aan
» meer vervoegingen van aankunnen

to care, to give care {ww.}
verzorgen
oppassen

I care
you care
we care

ik verzorg
jij verzorgt
wij verzorgen
» meer vervoegingen van verzorgen

to care, to deal, to handle, to manage {ww.}
zorgen

I care
you care
we care

ik zorg
jij zorgt
wij zorgen
» meer vervoegingen van zorgen

I will take care of the flowers.
Ik zal voor de bloemen zorgen.
You must take care of your dog yourself.
Je moet zelf voor je hond zorgen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Care for a smoke?

Wilt ge roken?

I don't care for beer.

Ik geef niet om bier.

He does not care for ice cream.

Hij geeft niet om ijs.

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.


Gerelateerd aan care for

cure - treat - heal - remedy - care - see - take care - worry - be concerned - be anxious - look after - maintain - take care of - attend - nursecare - protect - equal - aid - bring about - act