Vertaling van worry

Inhoud:

Engels
Nederlands
to worry {ww.}
zich zorgen maken
tobben

I worry
you worry
we worry

ik tob
jij tobt
wij tobben
» meer vervoegingen van tobben

worry {zn.}
ongerustheid [v]
bezorgdheid  [v]
to be anxious, to fret, to worry {ww.}
zich bezorgd maken
to vex, to annoy, to distress, to worry, to aggravate {ww.}
ergeren
bedroeven 

I worry
you worry
we worry

ik erger
jij ergert
wij ergeren
» meer vervoegingen van ergeren

to agitate, to alarm, to disturb, to perturb, to ruffle, to trouble, to unsettle, to upset, to worry {ww.}
verontrusten
benauwen

I worry
you worry
we worry

ik verontrust
jij verontrust
wij verontrusten
» meer vervoegingen van verontrusten

to care, to see, to take care, to worry, to be concerned, to be anxious {ww.}
zorgen
zich bekommeren
zorg dragen
bezorgd zijn

I worry
you worry
we worry

ik zorg
jij zorgt
wij zorgen
» meer vervoegingen van zorgen

I will take care of the flowers.
Ik zal voor de bloemen zorgen.
You should take care of your sick mother.
Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't worry.

Maak je geen zorgen.

Don't worry, be happy!

Maak je geen zorgen, wees blij!

Don't worry about it.

Maak je geen zorgen.

Don't worry about it!

Maak je er geen zorgen over!

Don't worry about us.

Maak je geen zorgen over ons.

Don't worry about me.

Maak u maar geen zorgen over mij.

Don't worry about the past.

Maak je geen zorgen over het verleden.

Don't worry about my dog.

Maak je geen zorgen om mijn hond.

You don't need to worry about it.

Je hoeft je geen zorgen daarover te maken.

Don't worry about something so silly.

Maak je geen zorgen om zoiets onnozels.

Don't worry about it, I'll go myself.

Maak je geen zorgen, ik ga alleen.

I don't worry so much about my resume.

Ik maak me niet al te druk over mijn cv.

"Don't worry," Dima attempted to put the woman at ease. "It's not mine."

"Maakt u zich geen zorgen," probeerde Dima de vrouw gerust te stellen. "Het is niet van mij."

If she didn’t see you then there’s nothing to worry about.

Als ze je niet zag, dan is er niets om je zorgen over te maken.

Don't worry Mr. President: with gums that bad, I doubt she even HAS teeth.

Maakt u zich geen zorgen, meneer de president: met zulk slecht tandvlees betwijfel ik of ze überhaupt tanden HEEFT.


Gerelateerd aan worry

be anxious - fret - vex - annoy - distress - aggravate - agitate - alarm - disturb - perturb - ruffle - trouble - unsettle - upset - care