Vertaling van be concerned

Inhoud:

Engels
Nederlands
to care, to see, to take care, to worry, to be concerned, to be anxious {ww.}
zorgen
zich bekommeren
zorg dragen
bezorgd zijn
I will take care of the flowers.
Ik zal voor de bloemen zorgen.
You should take care of your sick mother.
Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.
to concern, to involve, to pertain {ww.}
raken 
betreffen 
gelden
aangaan 

I concerned
you concerned
he/she/it concerned

ik raakte
jij raakte
hij/zij/het raakte
» meer vervoegingen van raken

to concern, to relate, to pertain, to refer, to affect, to apply {ww.}
zich verhouden
verkeren
aanbelangen
betreffen 
aangaan 

I concerned
you concerned
he/she/it concerned

ik verkeerde
jij verkeerde
hij/zij/het verkeerde
» meer vervoegingen van verkeren

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
doorverwijzen

I concerned
you concerned
he/she/it concerned

ik verwees door
jij verwees door
hij/zij/het verwees door
» meer vervoegingen van doorverwijzen

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
gaan

I concerned
you concerned
he/she/it concerned

ik ging
jij ging
hij/zij/het ging
» meer vervoegingen van gaan

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
draaien
aankomen
aangaan
raken
treffen
handelen
slaan
gelden
gaan
bewegen
betreffen
aanbelangen

I concerned
you concerned
he/she/it concerned

ik draaide
jij draaide
hij/zij/het draaide
» meer vervoegingen van draaien


Gerelateerd aan be concerned

care - see - take care - worry - be anxious - concern - involve - pertain - relate - refer - affect - apply - bear on - come to - have-to doe withrefer - be - entail