Vertaling van look after

Inhoud:

Engels
Nederlands
to look after, to maintain, to take care of, to care for, to attend {ww.}
verzorgen
behartigen
She had to take care of her sister.
Ze moest haar zus verzorgen.
Nurses attend sick people.
Verplegers verzorgen zieken.
to look after, to nurse, to babysit {ww.}
verzorgen
oppassen
to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 
Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to follow up with one's eyes, to look after {ww.}
naogen
nakijken
to look after {ww.}
omkijken
to look after {ww.}
letten
achten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Look after the children this afternoon.

Pas op de kinderen deze namiddag.

We have to look after our parents.

We moeten voor onze ouders zorgen.

Now I can look after myself.

Nu kan ik voor mijzelf zorgen.

I have to look after the rabbit.

Ik moet voor het konijn zorgen.

Look after the pennies and the pounds will look after themselves.

Vele kleintjes maken een grote.

I will look after my parents in the future.

Later zal ik voor mijn ouders zorgen.

Were I to die, who would look after my children?

Als ik zou overlijden, wie zou er dan voor mijn kinderen zorgen?

She asked me to look after her baby in her absence.

Ze vroeg me om op haar baby te passen tijdens haar afwezigheid.


Gerelateerd aan look after

maintain - take care of - care for - attend - nurse - babysit - guard - keep - watch over - preserve - safeguard - watch - follow up with one's eyesremember - comprehend