Vertaling van sustain

Inhoud:

Engels
Nederlands
to continue, to go on, to proceed with, to maintain, to sustain {ww.}
voortgaan
verder gaan met
doorgaan
vervolgen
voortzetten

I sustain
you sustain
we sustain

ik ga voort
jij gaat voort
wij gaan voort
» meer vervoegingen van voortgaan

to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I sustain
you sustain
we sustain

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
schragen
stutten

I sustain
you sustain
we sustain

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
doorstaan
lijden 
ondergaan
uitstaan
velen
verdragen 

I sustain
you sustain
we sustain

ik doorsta
jij doorstaat
wij doorstaan
» meer vervoegingen van doorstaan

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
geruggensteund
ruggensteunen
rugsteunen
ruggesteunen
gerugsteund

I sustain
you sustain
we sustain

ik ruggensteun
jij ruggensteunt
wij ruggensteunen
» meer vervoegingen van ruggensteunen

to affirm, to confirm, to corroborate, to substantiate, to support, to sustain {ww.}
constateren
affirmeren
bevestigen
confirmeren

I sustain
you sustain
we sustain

ik constateer
jij constateert
wij constateren
» meer vervoegingen van constateren

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
omhooghouden
ophouden

I sustain
you sustain
we sustain

ik houd omhoog
jij houdt omhoog
wij houden omhoog
» meer vervoegingen van omhooghouden

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
ondersteunen

I sustain
you sustain
we sustain

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
ondersteunen
dragen

I sustain
you sustain
we sustain

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen


Gerelateerd aan sustain

continue - go on - proceed with - maintain - support - countenance - espouse - uphold - second - back - stand by - back up - lean - bolster - buttressbuttress - say - keep - hold