Vertaling van sustain

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I sustain
you sustain
we sustain

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I sustain
you sustain
we sustain

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to continue, to go on, to proceed with, to maintain, to sustain {ww.}
voortzetten
voortgaan
verder gaan met
vervolgen
doorgaan

I sustain
you sustain
we sustain

ik zet voort
jij zet voort
wij zetten voort
» meer vervoegingen van voortzetten

to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
lijden 
uitstaan
verdragen 
velen
ondergaan
doorstaan

I sustain
you sustain
we sustain

ik lijd
jij lijdt
wij lijden
» meer vervoegingen van lijden

I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
ondersteunen

I sustain
you sustain
we sustain

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
ophouden
omhooghouden

I sustain
you sustain
we sustain

ik houd op
jij houdt op
wij houden op
» meer vervoegingen van ophouden

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
gerugsteund
geruggensteund
ruggensteunen
ruggesteunen
rugsteunen

I sustain
you sustain
we sustain

ik ruggensteun
jij ruggensteunt
wij ruggensteunen
» meer vervoegingen van ruggensteunen

to affirm, to confirm, to corroborate, to substantiate, to support, to sustain {ww.}
confirmeren
bevestigen
constateren
affirmeren

I sustain
you sustain
we sustain

ik confirmeer
jij confirmeert
wij confirmeren
» meer vervoegingen van confirmeren

to hold, to hold up, to support, to sustain {ww.}
dragen
ondersteunen

I sustain
you sustain
we sustain

ik draag
jij draagt
wij dragen
» meer vervoegingen van dragenGerelateerd aan sustain

lean - support - bolster - buttress - prop - underpin - rest - back - back up - countenance - espouse - maintain - uphold - second - stand byhold - keep - buttress - say