Vertaling van saw

Inhoud:

Engels
Nederlands
to saw {ww.}
zagen 

I saw
you saw
we saw

ik zaag
jij zaagt
wij zagen
» meer vervoegingen van zagen

The sailors saw land.
De zeelui zagen land.
We saw another ship far ahead.
We zagen nog een schip in de verte.
saw {zn.}
zaag [m] (de ~)
"I see," said the blind man, as he picked up his hammer and saw.
"Ik zie", zei de blinde man, toen hij zijn hamer en zaag opraapte.
to be aware of, to be conscious of, to realize, to see, to appreciate {ww.}
beseffen 
zich bewust zijn
zich realiseren

I saw
you saw
he/she/it saw

ik besefte
jij besefte
hij/zij/het besefte
» meer vervoegingen van beseffen

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I saw
you saw
he/she/it saw

ik achtte
jij achtte
hij/zij/het achtte
» meer vervoegingen van achten

to see, to witness {ww.}
zien 

I saw
you saw
he/she/it saw

ik zag
jij zag
hij/zij/het zag
» meer vervoegingen van zien

to care, to see, to take care, to worry, to be concerned, to be anxious {ww.}
bezorgd zijn
zich bekommeren
zorg dragen
zorgen

I saw
you saw
he/she/it saw

ik zorgde
jij zorgde
hij/zij/het zorgde
» meer vervoegingen van zorgen

to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
beseffen 
bevatten 
snappen
vatten 
verstaan 

I saw
you saw
he/she/it saw

ik begreep
jij begreep
hij/zij/het begreep
» meer vervoegingen van begrijpen

to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toekijken
blikken
schouwen
kijken naar
toezien

I saw
you saw
he/she/it saw

ik keek
jij keek
hij/zij/het keek
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to attend, to call on, to see, to visit {ww.}
bezoeken
opzoeken
afgaan 

I saw
you saw
he/she/it saw

ik bezocht
jij bezocht
hij/zij/het bezocht
» meer vervoegingen van bezoeken

I want to visit Korea.
Ik wil Korea bezoeken.
I'll visit you tomorrow.
Ik zal je morgen bezoeken.
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
overwegen 
nagaan
afwegen

I saw
you saw
he/she/it saw

ik beschouwde
jij beschouwde
hij/zij/het beschouwde
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
power saw, saw, sawing machine {zn.}
slijpschijf
power saw, saw, sawing machine {zn.}
zaagmachine [v] (de ~)
power saw, saw, sawing machine {zn.}
zaagblad

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Nobody saw me.

Niemand zag me.

I saw a plane.

Ik zag een vliegtuig.

I saw her yesterday.

Ik heb haar gisteren gezien.

I saw you cooking.

Ik zag u koken.

I saw a dog.

Ik zag een hond.

Tom saw a ghost.

Tom zag een spook.

The sailors saw land.

De zeelui zagen land.

I saw nothing.

Ik heb niets gezien.

I saw five men.

Ik zag 5 mannen.

I myself saw it.

Ik heb het zelf gezien.

I saw Dana.

Ik heb Dana gezien.

They saw us yesterday.

Ze hebben ons gisteren gezien.

I saw an airplane.

Ik zag een vliegtuig.

I saw him running.

Ik heb hem zien rennen.

He saw her and blushed.

Hij zag haar en bloosde.


Gerelateerd aan saw

be aware of - be conscious of - realize - see - appreciate - deem - opine - think - account - feel - hold - reckon - witness - care - take caretool - disc - machine - flat solid