Vertaling van ponder

Inhoud:

Engels
Nederlands
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I ponder
you ponder
we ponder

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to reflect on, to think, to think about, to ponder, to reflect {ww.}
nadenken 
bedenken 
zinnen op
zinnen
wikken
overdenken

I ponder
you ponder
we ponder

ik denk na
jij denkt na
wij denken na
» meer vervoegingen van nadenken

I can't think of anything.
Ik kan niks bedenken.
You should always think before you speak.
Ge moet altijd nadenken alvorens te spreken.
to meditate, to think to oneself, to muse, to ponder {ww.}
mediteren
nadenken 
peinzen
zinnen

I ponder
you ponder
we ponder

ik mediteer
jij mediteert
wij mediteren
» meer vervoegingen van mediteren

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
stilstaan

I ponder
you ponder
we ponder

ik sta stil
jij staat stil
wij staan stil
» meer vervoegingen van stilstaan

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
studeren

I ponder
you ponder
we ponder

ik studeer
jij studeert
wij studeren
» meer vervoegingen van studeren

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
bezinnen

I ponder
you ponder
we ponder

ik bezin
jij bezint
wij bezinnen
» meer vervoegingen van bezinnen

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
herkauwen

I ponder
you ponder
we ponder

ik herkauw
jij herkauwt
wij herkauwen
» meer vervoegingen van herkauwen

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
reflecteren
nadenken
bespiegelen

I ponder
you ponder
we ponder

ik reflecteer
jij reflecteert
wij reflecteren
» meer vervoegingen van reflecteren

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
reflecteren
weerspiegelen

I ponder
you ponder
we ponder

ik reflecteer
jij reflecteert
wij reflecteren
» meer vervoegingen van reflecteren

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
weerschijnen

they ponder

zij weerschijnen
» meer vervoegingen van weerschijnen

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
beraden
bezinnen

I ponder
you ponder
we ponder

ik bezin
jij bezint
wij bezinnen
» meer vervoegingen van bezinnen

to chew over, to contemplate, to excogitate, to meditate, to mull, to mull over, to muse, to ponder, to reflect, to ruminate, to speculate, to think over {ww.}
mediteren
contempleren

I ponder
you ponder
we ponder

ik mediteer
jij mediteert
wij mediteren
» meer vervoegingen van mediteren