Vertaling van think about

Inhoud:

Engels
Nederlands
to reflect on, to think, to think about, to ponder, to reflect {ww.}
nadenken 
bedenken 
zinnen op
zinnen
wikken
overdenken
I can't think of anything.
Ik kan niks bedenken.
You should always think before you speak.
Ge moet altijd nadenken alvorens te spreken.
to think about {ww.}
denken
bedenken
I had to give Tom time to think about it.
Ik moest Tom tijd om erover na te denken geven.
to entertain, to flirt with, to think about, to think of, to toy with {ww.}
scharrelen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please think about it.

Denk er eens over na als je wil.

Think about it.

Denk er eens over na.

I didn't even think about it.

Ik heb er zelfs niet over nagedacht.

I think about it every day.

Ik denk er elke dag over.

What do you think about it?

Wat denk je ervan?

I had to give Tom time to think about it.

Ik moest Tom tijd om erover na te denken geven.

What do you think about the Gulf War?

Wat denkt ge over de Golfoorlog?

What do you think about young people today?

Wat vind je van de jeugd van tegenwoordig?

I suppose it's different when you think about it over the long term.

Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.


Gerelateerd aan think about

reflect on - think - ponder - reflect - entertain - flirt with - think of - toy withcerebrate - love affair