Vertaling van a bit

Inhoud:

Engels
Nederlands
bit, lump, piece {zn.}
stukje [o]
homp
brok [o]
eindje [o]
bonk  [m]
Please fetch me a piece of paper.
Breng mij een stukje papier a.u.b.
Can I offer you another piece of cake?
Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
bit {zn.}
bit
bit {zn.}
baard  [m]
bit, little {zn.}
beetje  [m]
snufje [o]
kneepje [o]
Turn up the radio a little bit.
Zet de radio een beetje harder.
It's a bit greasy.
Het is een beetje vettig.
bit, wreckage {zn.}
brokstuk
a little, rather, a bit, a handful, slightly {bw.}
een klein beetje
ietwat
lichtelijk
zier
a little, rather, some, somewhat, to some extent, a bit, slightly, some amount, any amount {bw.}
een beetje
een weinig
enigszins
nogal
tamelijk 
wat 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He's a bit energetic.

Hij is nogal levendig.

It's a bit wobbly.

Het is een beetje wiebelig.

It's a bit greasy.

Het is een beetje vettig.

I'm a bit tired.

Ik ben een beetje moe.

I'm a bit confused.

Ik ben een beetje in de war.

Tom drinks quite a bit.

Tom drinkt aardig wat.

She felt a bit tired.

Ze voelde zich een beetje moe.

I guess it sounds a bit silly.

Ik denk dat dat een beetje raar klinkt.

They are not working even a bit.

Ze werken niet eens een beetje.

If you do it a bit slower, it goes quicker.

Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger.

You've got a bit of a fever today, don't you?

Je hebt een klein beetje koorts vandaag, is het niet?

I don't want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme.

Ik wil mijn ideeën niet kwijtraken, zelfs als sommige ervan een beetje extreem zijn.

You could at least try to be a bit more polite, even though it's not like you.

Het ligt misschien niet in je aard, maar je zou tenminste een beetje beleefd kunnen zijn.

Yesterday I became a god, but found that a bit boring, so today I became a devil.

Gisteren werd ik een god, maar ik vond dat te vervelend, dus vandaag werd ik een duivel.

At night, I put my bell pepper plants at the open window, so they can harden off a bit before I plant them outside, cause now they still have such thin stems.

's Nachts zet ik mijn paprikaplantjes bij het open raam, zodat ze een beetje kunnen harden voor ik ze buiten poot, want ze hebben nu nog zulke dunne steeltjes.


Gerelateerd aan a bit

bit - lump - piece - little - wreckage - a little - rather - a handful - slightly - some - somewhat - to some extent - some amount - any amount