Vertaling van little

Inhoud:

Engels
Nederlands
little, scarce {bn.}
gering
luttel
weinig 
little {spreekw.}
weinig 
little, small {bn.}
klein 
luttel
min 
little, small {bn.}
bekrompen
little, small {bn.}
klein
bit, little {zn.}
beetje  [m]
snufje [o]
kneepje [o]
Turn up the radio a little bit.
Zet de radio een beetje harder.
It's a bit greasy.
Het is een beetje vettig.
fiddling, footling, lilliputian, little, niggling, petty, picayune, piddling, piffling, trivial {bn.}
muggezifterig
muggenzifterig
fiddling, footling, lilliputian, little, niggling, petty, picayune, piddling, piffling, trivial {bn.}
nietig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm a little tired.

Ik ben een beetje moe.

And a little bread.

En een beetje brood.

How's your little sister?

Hoe gaat het met je jongere zus?

There is little wine left.

Er is bijna geen wijn meer.

I speak a little Japanese.

Ik spreek een beetje Japans.

I've lost a little weight.

Ik heb een beetje gewicht verloren.

It's a little cold today.

Het is een beetje koud vandaag.

With a little more effort.

Met een beetje meer moeite.

It is a little cold.

Het is een beetje koud.

They adopted the little girl.

Ze adopteerden het kleine meisje.

He saved a little boy from drowning.

Hij heeft een kleine jongen van de verdrinkingsdood gered.

I want to sleep a little longer.

Ik wil nog wat langer slapen.

There is little water in the glass.

Er is weinig water in het glas.

That's too much for my little brain.

Daar kan ik met mijn verstand niet bij.

Come here, little girl, sit down!

Kom hier, meisje, ga zitten!


Gerelateerd aan little

scarce - small - bit - fiddling - footling - lilliputian - niggling - petty - picayune - piddling - piffling - trivialwindow