Vertaling van window

Inhoud:

Engels
Nederlands
window {zn.}
raam  [o]
venster  [o]
Shut the window, Jim.
Jim, sluit het venster.
The window is open.
Het raam is open.
ticket-window, window, counter, office, box-office, ticket-office, hatch, wicket {zn.}
loket [o]
Where's the ticket counter?
Waar is het loket?
window {zn.}
venster [o] (het ~)
Open the window, will you?
Kunt u het venster openen?
Did you leave the window open?
Hebt ge het venster opengelaten?
window, windowpane {zn.}
vensterglas [o] (het ~)
window {zn.}
raam [o] (het ~)
venster [o] (het ~)
glasraam [o] (het ~)
vensterraam
raampje
licht
Open the window, please.
Doe het raam open, alstublieft.
She opens the window.
Zij doet het raam open.
window, windowpane {zn.}
ruitje
ruit [m] (de ~)
window, windowpane {zn.}
vensterruit
window {zn.}
gering
onaanzienlijk
onbeduidend
onbetekenend
weinigzeggend
futiel
nietsbetekenend
min
marginaal
kwezelachtig
beuzelachtig
window {zn.}
venster [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The window is open.

Het raam is open.

Shut the window, Jim.

Jim, sluit het venster.

Open the window, please.

Doe het raam open, alstublieft.

Window or aisle?

Raamplaats of gangplaats?

She opens the window.

Zij doet het raam open.

Can I open the window?

Mag ik het raam opendoen?

He is opening the window.

Hij doet het raam open.

She is opening the window.

Zij doet het raam open.

Open the window, will you?

Kunt u het venster openen?

She asked me to open the window.

Ze vroeg mij het venster te openen.

Did you leave the window open?

Hebt ge het venster opengelaten?

Silently, she looked out the window.

Zwijgend keek ze uit het raam.

I'd like a window seat, please.

Geef mij maar een zetel bij het venster, a.u.b.

Would you please open the window?

Wilt ge zo goed zijn het venster open te doen?

I asked Tom to open the window.

Ik vroeg Tom het raam te openen.


Gerelateerd aan window

ticket-window - counter - office - box-office - ticket-office - hatch - wicket - windowpanecrt screen - component - glass - opening - plate glass - window