Vertaling van thereby

Inhoud:

Engels
Nederlands
thereby {spreekw.}
daarmee 
daarmede
thereby {bw.}
zo
alzo
so, such, thus, thereby {bw.}
zo 
zodanig
zozeer
even
dermate
dusdanig
thereby {bw.}
daardoor
hierdoor

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

"Dima?!" Al-Sayib was so shocked that he dropped his Fanta on his computer, thereby ruining his noob hunt. "Dima?! Is that really you?!"

"Dima?!" Al-Sayib was zo verbijsterd, dat hij zijn Fanta op zijn computer liet vallen en daarmee zijn jacht op noobs ruïneerde. "Dima?! Ben jij dat echt?!"

Everyone can make a difference in their own lives and thereby collectively make the world a better place for themselves and others around them.

Iedereen kan een verschil maken in zijn eigen leven en daarmee gezamenlijk de wereld een betere plaats maken voor zichzelf en anderen om zich heen.

In his essay "Esperanto: European or Asiatic language" Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

In zijn essay "Esperanto: een Europese of een Aziatische taal" toonde Claude Piron de gelijkenis aan tussen het Esperanto en het Chinees, en ontkrachtte zo het denkbeeld dat het Esperanto enkel een op Europa gerichte taal zou zijn.


Gerelateerd aan thereby

so - such - thus