Vertaling van such

Inhoud:

Engels
Nederlands
such, such a, that kind of {aanw. vnw.}
dergelijk
dusdanig
zo 
zodanig
zo een
zo'n
zulk
zulk een
so, such, thus, thereby {bw.}
zo 
zodanig
zozeer
even
dermate
dusdanig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You're such rascals!

Wat zijn jullie toch een vlegels!

I'm such an idiot.

Ik ben zo'n dwaas.

I'm such a fool.

Ik ben zo'n dwaas.

She's got such lovely eyes.

Ze heeft zo'n mooie ogen.

He can say such things.

Hij kan zoiets zeggen.

You're such a cute boy.

Je bent zo'n schattige jongen.

He is used to such situations.

Hij is dergelijke situaties gewoon.

He is such a lazy fellow.

Hij is zo een ontzettende luiaard.

How dare you say such a thing!

Hoe durf je zoiets zeggen?

Such a man is bound to fail.

Zo iemand lukt niets.

Such a ridiculous superstition no longer exists.

Zo'n belachelijk bijgeloof bestaat niet meer.

Such a thing can't happen in Japan.

Zoiets kan in Japan niet gebeuren.

I have never seen such a thing.

Ik heb nog nooit zoiets gezien.

Give me a reason for doing such a thing.

Geef mij één reden om zoiets te doen.

I can't afford to buy such an expensive car.

Ik kan me niet veroorloven om zo'n dure auto te kopen.


Gerelateerd aan such

such a - that kind of - so - thus - thereby