Vertaling van such a

Inhoud:

Engels
Nederlands
such, such a, that kind of {aanw. vnw.}
dergelijk
dusdanig
zo 
zodanig
zo een
zo'n
zulk
zulk een
such a
zoals

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm such a fool.

Ik ben zo'n dwaas.

You're such a cute boy.

Je bent zo'n schattige jongen.

He is such a lazy fellow.

Hij is zo een ontzettende luiaard.

How dare you say such a thing!

Hoe durf je zoiets zeggen?

Such a man is bound to fail.

Zo iemand lukt niets.

Such a ridiculous superstition no longer exists.

Zo'n belachelijk bijgeloof bestaat niet meer.

Such a thing can't happen in Japan.

Zoiets kan in Japan niet gebeuren.

I have never seen such a thing.

Ik heb nog nooit zoiets gezien.

Give me a reason for doing such a thing.

Geef mij één reden om zoiets te doen.

I've never heard such a story all my life.

Ik heb nog nooit zo'n verhaal gehoord.

It's below her to say such a thing.

Het is beneden haar waardigheid om zoiets te zeggen.

A Japanese would not have said such a thing.

Een Japanner zou zoiets niet gezegd hebben.

I decided not to do such a foolish thing.

Ik besloot niet zoiets doms te doen.

He is fortunate having such a good wife.

Hij heeft geluk zo'n goede vrouw te hebben.

I refuse to answer such a stupid question.

Ik weiger antwoord te geven op zo'n domme vraag.


Gerelateerd aan such a

such - that kind of