Vertaling van future

Inhoud:

Engels
Nederlands
future, junior, young {bn.}
aankomend 
beginnend
future {bn.}
in spe
toekomend
toekomstig 
future, hereafter {zn.}
toekomst 
verschiet
toekomende tijd 
I have no future.
Ik heb geen toekomst.
Nobody knows the future.
Niemand kent de toekomst.
future {zn.}
toekomst 
toekomende tijd 
futurum [o]
Prepare yourself for the future.
Maak je klaar voor de toekomst.
I don't care about my future.
Ik geef niet om mijn toekomst.
next, ahead, forthcoming, future, coming, upcoming {bn.}
komend
aankomend 
aanstaand 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I have no future.

Ik heb geen toekomst.

Nobody knows the future.

Niemand kent de toekomst.

Prepare yourself for the future.

Maak je klaar voor de toekomst.

Please take more care in the future.

Wees alsjeblieft meer voorzichtig in de toekomst.

You should prepare for the future.

Je moet je voorbereiden op de toekomst.

The future was five minutes ago.

De toekomst was vijf minuten geleden.

I don't care about my future.

Ik geef niet om mijn toekomst.

Latin is the language of the future!

Latijn is de taal van de toekomst!

In future, be more careful with your money.

Pas in het vervolg beter op je geld.

People have a tendency to underestimate their future needs.

De mensen zijn geneigd om hun toekomstige noden te onderschatten.

These problems will be solved in the near future.

Deze problemen zullen in de nabije toekomst worden opgelost.

I will look after my parents in the future.

Later zal ik voor mijn ouders zorgen.

I'll try not to be late in the future.

In het vervolg zal ik proberen op tijd te komen.

Some dreams are a glimpse of the future.

Sommige dromen zijn een glimp van de toekomst.

You can count on us for better service in the future.

Je kan er rekenen dat we de volgende keer een betere service zullen leveren.


Gerelateerd aan future

junior - young - hereafter - next - ahead - forthcoming - coming - upcoming