Vertaling van figure

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
map, drawing, picture, image, figure, illustration, portraiture, design, pattern
afbeelding

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She has a slender figure.

Ze heeft een slank figuur.

I can't figure out why he didn't tell the truth.

Ik begrijp niet waarom hij de waarheid niet verteld heeft.

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.


Gerelateerd aan figure

map - drawing - picture - image - illustration - portraiture - design - pattern