Vertaling van figure

Inhoud:

Engels
Nederlands
to figure {ww.}
cijferen
rekenen 

I figure
you figure
we figure

ik cijfer
jij cijfert
wij cijferen
» meer vervoegingen van cijferen

to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
calculeren 
uitrekenen

I figure
you figure
we figure

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
to depict, to represent, to figure {ww.}
verzinnelijken
uitbeelden
afbeelden
verbeelden
voorstellen

I figure
you figure
we figure

ik verzinnelijk
jij verzinnelijkt
wij verzinnelijken
» meer vervoegingen van verzinnelijken

diagram, figure, image, picture, representation, configuration {zn.}
afbeelding  [v]
figuur 
beeld  [o]
Look at the picture.
Bekijk de afbeelding.
I looked at the picture.
Ik keek naar de afbeelding.
cipher, digit, figure, numeral {zn.}
cijfer [o]
nummer 
stature, figure {zn.}
figuur 
gestalte
postuur [o]
statuur [v]
lichaamsbouw
She has a slender figure.
Ze heeft een slank figuur.
Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.
to calculate, to cipher, to compute, to cypher, to figure, to reckon, to work out {ww.}
cijferen
rekenen

I figure
you figure
we figure

ik cijfer
jij cijfert
wij cijferen
» meer vervoegingen van cijferen

to envision, to fancy, to figure, to image, to picture, to project, to see, to visualise, to visualize {ww.}
uitbeelden
veraanschouwelijken
visualiseren
verbeelden
neerzetten

I figure
you figure
we figure

ik beeld uit
jij beeldt uit
wij beelden uit
» meer vervoegingen van uitbeelden

to calculate, to cipher, to compute, to cypher, to figure, to reckon, to work out {ww.}
becijferen

I figure
you figure
we figure

ik becijfer
jij becijfert
wij becijferen
» meer vervoegingen van becijferen

to calculate, to cipher, to compute, to cypher, to figure, to reckon, to work out {ww.}
berekenen
becijferen
uitrekenen

I figure
you figure
we figure

ik bereken
jij berekent
wij berekenen
» meer vervoegingen van berekenen

to calculate, to cipher, to compute, to cypher, to figure, to reckon, to work out {ww.}
omrekenen

I figure
you figure
we figure

ik reken om
jij rekent om
wij rekenen om
» meer vervoegingen van omrekenen

to calculate, to count on, to estimate, to figure, to forecast, to reckon {ww.}
berekenen

I figure
you figure
we figure

ik bereken
jij berekent
wij berekenen
» meer vervoegingen van berekenen

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.
Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.
to calculate, to cipher, to compute, to cypher, to figure, to reckon, to work out {ww.}
prijsbepaling
prijsberekening

I figure

to calculate, to cipher, to compute, to cypher, to figure, to reckon, to work out {ww.}
uitwerken

I figure
you figure
we figure

ik werk uit
jij werkt uit
wij werken uit
» meer vervoegingen van uitwerken

to calculate, to count on, to estimate, to figure, to forecast, to reckon {ww.}
becijferen

I figure
you figure
we figure

ik becijfer
jij becijfert
wij becijferen
» meer vervoegingen van becijferen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She has a slender figure.

Ze heeft een slank figuur.

I can't figure out why he didn't tell the truth.

Ik begrijp niet waarom hij de waarheid niet verteld heeft.

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.