Vertaling van image

Inhoud:

Engels
Nederlands
image, picture, portrait, likeness, resemblance, similarity {zn.}
beeld  [o]
gelijkenis  [v]
The person on the left ruins the balance of the picture.
De persoon aan de linkerzijde verstoort het evenwicht in het beeld.
image, picture {zn.}
afbeelding  [v]
beeld  [o]
prent
plaat
voorstelling  [v]
Look at the picture.
Bekijk de afbeelding.
I looked at the picture.
Ik keek naar de afbeelding.
diagram, figure, image, picture, representation, configuration {zn.}
afbeelding  [v]
figuur 
beeld  [o]
He hung a picture on the wall.
Hij hing een afbeelding aan de muur.
I don't recognize any of the people in the picture.
Ik herken niemand op de afbeelding
imagination, fancy, image {zn.}
verbeelding  [v]
inbeelding [v]
He has a very vivid imagination.
Hij heeft een zeer levendige verbeelding.
A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our own science and imagination.
Een man landde op de maan. Een muur viel in Berlin. Een wereld werd aaneengesloten door onze wetenschap en verbeelding.
image, persona {zn.}
imago [o] (het ~)
image
image, persona {zn.}
dubbelganger [m] (de ~)
evenbeeld [o] (het ~)
image, persona {zn.}
imago
to envision, to fancy, to figure, to image, to picture, to project, to see, to visualise, to visualize {ww.}
uitbeelden
veraanschouwelijken
visualiseren
verbeelden
neerzetten

I image
you image
we image

ik beeld uit
jij beeldt uit
wij beelden uit
» meer vervoegingen van uitbeelden

icon, ikon, image, picture {zn.}
afbeelding [v] (de ~)
plaatje
effigy, image, simulacrum {zn.}
avers
beeldzijde
beeldenaar
figure, figure of speech, image, trope {zn.}
metafoor [m] (de ~)
figure, figure of speech, image, trope {zn.}
beeldspraak
troop
trope
epitome, image, paradigm, prototype {zn.}
productiemodel
produktiemodel
prototype [o] (het ~)
epitome, image, paradigm, prototype {zn.}
prototype [o] (het ~)
epitome, image, paradigm, prototype {zn.}
paradigma [o] (het ~)
epitome, image, paradigm, prototype {zn.}
stamvorm