Vertaling van fancy

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fancy {ww.}
wanen
in de waan verkeren

I fancy
you fancy
we fancy

ik waan
jij waant
wij wanen
» meer vervoegingen van wanen

to fancy, to dream {ww.}
uit de duim zuigen
fantaseren

I fancy
you fancy
we fancy

ik fantaseer
jij fantaseert
wij fantaseren
» meer vervoegingen van fantaseren

to fancy, to imagine, to conceive, to picture, to visualize {ww.}
zich verbeelden
zich voorstellen
bedenken 

I fancy
you fancy
we fancy

ik bedenk
jij bedenkt
wij bedenken
» meer vervoegingen van bedenken

to daydream, to dream, to fancy, to muse {ww.}
dromen 
mijmeren

I fancy
you fancy
we fancy

ik droom
jij droomt
wij dromen
» meer vervoegingen van dromen

You make me dream.
Ge doet mij dromen.
How could I be a robot? Robots don't dream.
Hoe zou ik een robot kunnen zijn? Robots dromen niet.
to appreciate, to like, to enjoy, to fancy, to love, to think highly of, to prize, to think well of, to have a high regard for {ww.}
hechten aan
houden van 
mogen
waarderen 

I fancy
you fancy
we fancy

ik mag
jij mag
wij mogen
» meer vervoegingen van mogen

fantasy, fancy, imagination, fantasia {zn.}
fantasie  [v]
verbeeldingskracht
Reality and fantasy are hard to distinguish.
Realiteit en fantasie zijn moeilijk te onderscheiden.
Fantasy is often the mother of art.
Fantasie is vaak de moeder van de kunst.
caprice, whim, fancy, freak, quirk {zn.}
nuk
kuur  [v]
gril
speling [v]
bui  [v]
bevlieging  [v]
imagination, fancy, image {zn.}
verbeelding  [v]
inbeelding [v]
He has a very vivid imagination.
Hij heeft een zeer levendige verbeelding.
A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our own science and imagination.
Een man landde op de maan. Een muur viel in Berlin. Een wereld werd aaneengesloten door onze wetenschap en verbeelding.
appreciation, fancy, liking, love, taste {zn.}
waardering  [v]
I wanted to show them my appreciation.
Ik wou hen mijn waardering tonen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Do you fancy going for a bike ride?

Hebben jullie zin in een fietstocht?

This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!

Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!