Vertaling van imagine

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fancy, to imagine, to conceive, to picture, to visualize {ww.}
zich verbeelden
zich voorstellen
bedenken 

I imagine
you imagine
we imagine

ik bedenk
jij bedenkt
wij bedenken
» meer vervoegingen van bedenken

to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
verzinnen
fabuleren

I imagine
you imagine
we imagine

ik verzin
jij verzint
wij verzinnen
» meer vervoegingen van verzinnen

to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
inbeelden
verbeelden

I imagine
you imagine
we imagine

ik beeld in
jij beeldt in
wij beelden in
» meer vervoegingen van inbeelden

You cannot imagine how happy she was.
Je kan je niet inbeelden hoe blij ze was.
We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be.
We zijn niet zo gelukkig of ongelukkig dan we onszelf inbeelden.
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
voorstellen
indenken
verbeelden
nagaan
imagineren

I imagine
you imagine
we imagine

ik stel voor
jij stelt voor
wij stellen voor
» meer vervoegingen van voorstellen

Can you imagine?
Kunt ge het u voorstellen?
I cannot imagine it.
Ik kan het me niet voorstellen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I cannot imagine it.

Ik kan het me niet voorstellen.

Can you imagine?

Kunt ge het u voorstellen?

You cannot imagine how happy she was.

Je kan je niet inbeelden hoe blij ze was.

Everything you can imagine is real.

Alles wat je je kunt voorstellen is echt.

Can you imagine what life would be like without television?

Kan je je voorstellen hoe het leven zou zijn zonder televisie?

Imagine that you begin to hiccup and can't stop.

Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.

We are never so happy nor so unhappy as we imagine.

We zijn nooit even gelukkig of ongelukkig als we onszelf indenken.

Everything we can imagine is real, but what is really real is the real question.

Alles wat we ons kunnen voorstellen is echt, maar wat echt echt is, is de echte vraag.

Can you imagine what our life would be like without electricity?

Kan je je voorstellen hoe ons leven eruit zou zien zonder elektriciteit?

We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be.

We zijn niet zo gelukkig of ongelukkig dan we onszelf inbeelden.

Before the conquest by the Arabians, the majority of the Persians were zoroastrians, but there were also jews and christians. So, who could imagine today that Iranians have jewish or christian ancestors?

Voor de verovering door de Arabieren waren de meeste Perzen zoroastranen, maar er waren ook joden en christenen. Wie zou vandaag durven denken dat Iraniërs joodse of christelijke voorouders hebben?


Gerelateerd aan imagine

fancy - conceive - picture - visualize - conceive of - envisage - ideatecontrive - conceive of - cerebrate