Vertaling van envisage

Inhoud:

Engels
Nederlands
to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 

I envisage
you envisage
we envisage

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to foresee, to envisage, to envision, to expect, to project {ww.}
verwachten 
bedacht zijn op
vooruitzien
voorzien

I envisage
you envisage
we envisage

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
voorstellen
indenken
imagineren
nagaan
verbeelden

I envisage
you envisage
we envisage

ik stel voor
jij stelt voor
wij stellen voor
» meer vervoegingen van voorstellen

Can you imagine?
Kunt ge het u voorstellen?
I cannot imagine it.
Ik kan het me niet voorstellen.
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
inbeelden
verbeelden

I envisage
you envisage
we envisage

ik beeld in
jij beeldt in
wij beelden in
» meer vervoegingen van inbeelden

You cannot imagine how happy she was.
Je kan je niet inbeelden hoe blij ze was.
We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be.
We zijn niet zo gelukkig of ongelukkig dan we onszelf inbeelden.
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
fabuleren
verzinnen

I envisage
you envisage
we envisage

ik fabuleer
jij fabuleert
wij fabuleren
» meer vervoegingen van fabuleren


Gerelateerd aan envisage

consider - contemplate - look at - regard - view - foresee - envision - expect - project - conceive of - ideate - imaginecontrive - cerebrate - conceive of