Vertaling van expect

Inhoud:

Engels
Nederlands
to foresee, to envisage, to envision, to expect, to project {ww.}
verwachten 
bedacht zijn op
vooruitzien
voorzien

I expect
you expect
we expect

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
to wait, to expect, to await {ww.}
wachten
verwachten 
te wachten staan

I expect
you expect
we expect

ik wacht
jij wacht
wij wachten
» meer vervoegingen van wachten

The work can wait.
Het werk kan wachten.
I can only wait.
Ik kan alleen maar wachten.
to anticipate, to think ahead, to expect {ww.}
vooruitlopen
anticiperen
prejudiciëren
vooruitlopen op

I expect
you expect
we expect

ik loop vooruit
jij loopt vooruit
wij lopen vooruit
» meer vervoegingen van vooruitlopen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't expect others to think for you!

Verwacht niet dat anderen voor jou denken.

I expect you to be punctual.

Ik verwacht dat je stipt bent.

One can't expect everything from schools.

Je kan niet alles van de scholen verwachten.

I expect that he will help us.

Ik verwacht dat hij ons zal helpen.

Don't expect too much of him.

Verwacht niet te veel van hem.

I know what to expect from that lot.

Ik ken mijn pappenheimers.

When you pose a question, you expect an answer.

Wanneer je een vraag stelt, verwacht je een antwoord.

You can't expect me to always think of everything!

Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!

What kind of question is that? Do you really expect me to answer that?

Wat voor een vraag is dat? Verwacht je echt dat ik daar antwoord op geef?

You can not expect him to know the story seeing he has not read it.

Je kan niet verwachten dat hij het verhaal kent, aangezien hij het nog niet gelezen heeft.


Gerelateerd aan expect

foresee - envisage - envision - project - wait - await - anticipate - think ahead