Vertaling van require

Inhoud:

Engels
Nederlands
to demand, to postulate, to require, to charge, to claim, to dictate, to exact, to mandate, to assert {ww.}
vereisen
opeisen
voorschrijven
rekenen 
vergen
eisen 
vorderen

I require
you require
we require

ik vereis
jij vereist
wij vereisen
» meer vervoegingen van vereisen

Industrial countries require a lot of skilled labor.
Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
to need, to require, to want {ww.}
nodig hebben
hoeven 
behoeven 
toe zijn aan

I require
you require
we require

ik hoef
jij hoeft
wij hoeven
» meer vervoegingen van hoeven

You'll need a temporary bridge.
Je zal een tijdelijke brug nodig hebben.
I'm going to need your help.
Ik zal je hulp nodig hebben.
to compel, to force, to constrain, to mandate, to necessitate, to oblige, to require {ww.}
dwingen
noodzaken
verplichten

I require
you require
we require

ik dwing
jij dwingt
wij dwingen
» meer vervoegingen van dwingen

I will never force you to marry him.
Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.
You can't force me to do anything I don't want to do.
Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We require your help.

Wij hebben uw hulp nodig.

Do you require our help?

Heb je onze hulp nodig?

Industrial countries require a lot of skilled labor.

Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.


Gerelateerd aan require

demand - postulate - charge - claim - dictate - exact - mandate - assert - need - want - compel - force - constrain - necessitate - oblige