Vertaling van require

Inhoud:

Engels
Nederlands
to need, to require, to want {ww.}
hoeven 
behoeven 
nodig hebben
toe zijn aan

I require
you require
we require

ik hoef
jij hoeft
wij hoeven
» meer vervoegingen van hoeven

to compel, to force, to constrain, to mandate, to necessitate, to oblige, to require {ww.}
dwingen
noodzaken
verplichten

I require
you require
we require

ik dwing
jij dwingt
wij dwingen
» meer vervoegingen van dwingen

to demand, to postulate, to require, to charge, to claim, to dictate, to exact, to mandate, to assert {ww.}
eisen 
opeisen
rekenen 
vereisen
vergen
voorschrijven
vorderen

I require
you require
we require

ik eis
jij eist
wij eisen
» meer vervoegingen van eisen

to command, to require {ww.}
bevelen
commanderen
verordonneren
voorschrijven
prescriberen
ordonneren
gelasten
gebieden
dicteren

I require
you require
we require

ik beveel
jij beveelt
wij bevelen
» meer vervoegingen van bevelen

to need, to require, to want {ww.}
hoeven
behoeven

I require
you require
we require

ik hoef
jij hoeft
wij hoeven
» meer vervoegingen van hoeven

She need not have come to the meeting.
Ze had niet naar de vergadering hoeven komen.
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
kosten
vereisen
eisen
vergen
gebieden

I require
you require
we require

ik vereis
jij vereist
wij vereisen
» meer vervoegingen van vereisen

Industrial countries require a lot of skilled labor.
Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.
Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.
to ask, to expect, to require {ww.}
verwachten

I require
you require
we require

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
to need, to require, to want {ww.}
nodig
benodigd
We require your help.
Wij hebben uw hulp nodig.
I don't need anyone.
Ik heb niemand nodig.
to command, to require {ww.}
aankunnen

I require
you require
we require

ik kan aan
jij kan aan
wij kunnen aan
» meer vervoegingen van aankunnen

to command, to require {ww.}
afdwingen

I require
you require
we require

ik dwing af
jij dwingt af
wij dwingen af
» meer vervoegingen van afdwingen

to need, to require, to want {ww.}
nodig
verlegen
benodigd
onthand
Do you require our help?
Heb je onze hulp nodig?
Children need loving.
Kinderen hebben liefde nodig.
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
staan

I require
you require
we require

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We require your help.

Wij hebben uw hulp nodig.

Do you require our help?

Heb je onze hulp nodig?

Industrial countries require a lot of skilled labor.

Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.


Gerelateerd aan require

need - want - compel - force - constrain - mandate - necessitate - oblige - demand - postulate - charge - claim - dictate - exact - assertburden - demand - assume - can - force - ask