Vertaling van ask

Inhoud:

Engels
Nederlands
to ask, to inquire {ww.}
vragen 

I ask
you ask
we ask

ik vraag
jij vraagt
wij vragen
» meer vervoegingen van vragen

Let's ask Tom.
Laten we Tom vragen.
Can I ask you a question?
Mag ik je iets vragen?
to ask, to ask for, to beg, to bid, to request, to apply, to seek, to apply for {ww.}
vragen 
aanvragen 
verzoeken
inroepen 

I ask
you ask
we ask

ik vraag
jij vraagt
wij vragen
» meer vervoegingen van vragen

Why don't we ask for his advice?
Waarom vragen we hem niet om advies?
Don't hesitate to ask for advice.
Aarzel niet om raad te vragen.
to ask, to expect, to require {ww.}
verwachten

I ask
you ask
we ask

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
to ask {ww.}
vragen

I ask
you ask
we ask

ik vraag
jij vraagt
wij vragen
» meer vervoegingen van vragen

May I ask your name?
Mag ik vragen hoe u heet?
May I ask you a question?
Mag ik je iets vragen?
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
kosten
vereisen
eisen
vergen
gebieden

I ask
you ask
we ask

ik vereis
jij vereist
wij vereisen
» meer vervoegingen van vereisen

Industrial countries require a lot of skilled labor.
Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.
Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
staan

I ask
you ask
we ask

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

You don't need to stand up.
Je hoeft niet op te staan.
"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."
"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
to be advised, to find out, to ask, to inquire {ww.}
informeren
inlichtingen vragen
informatie inwinnen

I ask
you ask
we ask

ik informeer
jij informeert
wij informeren
» meer vervoegingen van informeren

to ask, to enquire, to inquire {ww.}
inwinnen

I ask
you ask
we ask

ik win in
jij wint in
wij winnen in
» meer vervoegingen van inwinnen

to ask, to enquire, to inquire {ww.}
informeren

I ask
you ask
we ask

ik informeer
jij informeert
wij informeren
» meer vervoegingen van informeren

to ask, to enquire, to inquire {ww.}
navragen

I ask
you ask
we ask

ik vraag na
jij vraagt na
wij vragen na
» meer vervoegingen van navragenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's ask Tom.

Laten we Tom vragen.

Ask me something easier.

Vraag mij iets gemakkelijkers.

Why do you ask?

Waarom vraagt u dat?

Please ask someone else.

Vraag alsjeblieft iemand anders.

Ask a policeman!

Vraag een politieman!

Why didn't you ask?

Waarom heb je niets gevraagd?

Don't ask what they're thinking. Ask what they're doing.

Vraag niet wat ze denken. Vraag wat ze doen.

May I ask your name?

Mag ik vragen hoe u heet?

May I ask a question?

Mag ik een vraag stellen?

Don't ask what they think. Ask what they do.

Vraag niet wat ze denken. Vraag wat ze doen.

Ask Tom to come tomorrow.

Vraag Tom morgen te komen.

I should ask, shouldn't I?

Eigenlijk zou ik het moeten vragen, hè?

What did he ask you?

Wat vroeg hij je?

Ask, and it shall be given you.

Vraag en u zal gegeven worden.

Why don't we ask for his advice?

Waarom vragen we hem niet om advies?


Gerelateerd aan ask

inquire - ask for - beg - bid - request - apply - seek - apply for - expect - require - call for - demand - involve - necessitate - needassume - demand - evince - ask - analyse