Vertaling van call for

Inhoud:

Engels
Nederlands
to call, to summon {ww.}
roepen 

I call
you call
we call

ik roep
jij roept
wij roepen
» meer vervoegingen van roepen

to call, to designate, to dub, to label, to name, to term {ww.}
heten
noemen 
benoemen 
uitmaken voor

I call
you call
we call

ik heet
jij heet
wij heten
» meer vervoegingen van heten

to call {ww.}
opbellen 

I call
you call
we call

ik bel op
jij belt op
wij bellen op
» meer vervoegingen van opbellen

to convoke, to call, to convene, to summon {ww.}
bijeenroepen
convoceren
konvoceren
uitschrijven

I call
you call
we call

ik roep bijeen
jij roept bijeen
wij roepen bijeen
» meer vervoegingen van bijeenroepen

to cry out, to scream, to shout, to call, to cry, to call out {ww.}
gieren
joelen
roepen 
schreeuwen 

I call
you call
we call

ik gier
jij giert
wij gieren
» meer vervoegingen van gieren

to appeal to, to invoke, to call, to hail, to summon {ww.}
aanroepen 
oproepen
praaien

I call
you call
we call

ik roep aan
jij roept aan
wij roepen aan
» meer vervoegingen van aanroepen

to call for, to invite {ww.}
uitnodigen
noden
nodigen
vragen
inviteren
You may invite anyone you like.
Je mag uitnodigen wie je wilt.
I would like to invite you to dinner
Ik zou je graag uitnodigen om te komen eten
to call for, to invite {ww.}
uitnodigen
noden
nodigen
vragen
inviteren
to call for, to collect, to gather up, to pick up {ww.}
oppikken
halen
ophalen
afhalen
to call for, to invite {ww.}
opvragen
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
kosten
vereisen
eisen
vergen
gebieden
Industrial countries require a lot of skilled labor.
Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.
Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.
to bespeak, to call for, to quest, to request {ww.}
aanbesteden
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
staan
You don't need to stand up.
Je hoeft niet op te staan.
"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."
"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
to bespeak, to call for, to quest, to request {ww.}
verzoeken
to bespeak, to call for, to quest, to request {ww.}
vragen


Gerelateerd aan call for

call - summon - designate - dub - label - name - term - convoke - convene - cry out - scream - shout - cry - call out - appeal tobespeak - bring - order - demand - offer - ask - evince