Vertaling van force

Inhoud:

Engels
Nederlands
to force, to impose, to coerce, to thrust, to assert {ww.}
forceren
opdringen

I force
you force
we force

ik forceer
jij forceert
wij forceren
» meer vervoegingen van forceren

to force, to coerce, to hale, to pressure, to squeeze {ww.}
forceren
doordrukken

I force
you force
we force

ik forceer
jij forceert
wij forceren
» meer vervoegingen van forceren

to force, to impose upon, to impose, to inflict {ww.}
zich opdringen
to force, to coerce, to hale, to pressure, to squeeze {ww.}
dwingen
gedwongen
doordrukken

I force
you force
we force

ik dwing
jij dwingt
wij dwingen
» meer vervoegingen van dwingen

I will never force you to marry him.
Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.
You can't force me to do anything I don't want to do.
Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.
to force, to violate {ww.}
forceren
geweld aandoen
verkrachten

I force
you force
we force

ik forceer
jij forceert
wij forceren
» meer vervoegingen van forceren

force, strength, vigour, agency {zn.}
kracht 
macht
sterkte
force {zn.}
krijgsmacht [v]
force, strength, toughness {zn.}
sterkte
to cultivate, to grow, to raise, to force {ww.}
in kassen kweken
to compel, to force, to constrain, to mandate, to necessitate, to oblige, to require {ww.}
dwingen
noodzaken
verplichten

I force
you force
we force

ik dwing
jij dwingt
wij dwingen
» meer vervoegingen van dwingen

detachment, force, squad, unit, team, shift {zn.}
afdeling  [v]
detachement [o]
team 
troop, troupe, force {zn.}
troep
zwerm
violence, force, heist {zn.}
geweld 
geweldpleging [v]
kraak
We dislike violence.
We houden niet van geweld.
We don't like violence.
We houden niet van geweld.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

May the force be with you.

Moge de kracht met je zijn.

I will never force you to marry him.

Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.

It's not good to force our ideas on others.

Het is niet goed om onze denkbeelden aan anderen op te dringen.

Gravity is the natural force by which objects are attracted to each other.

Zwaartekracht is een natuurkracht, waardoor dingen elkaar aantrekken.

You can't force me to do anything I don't want to do.

Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.


Gerelateerd aan force

impose - coerce - thrust - assert - hale - pressure - squeeze - impose upon - inflict - violate - strength - vigour - agency - toughness - cultivateaccomplish - act upon