Vertaling van project

Inhoud:

Engels
Nederlands
to project {ww.}
projecteren

I project
you project
we project

ik projecteer
jij projecteert
wij projecteren
» meer vervoegingen van projecteren

to project, to protrude, to shine, to stick out, to stand out {ww.}
vooruitsteken
vooruitspringen
uitstaan
uitsteken
uitspringen

I project
you project
we project

ik steek vooruit
jij steekt vooruit
wij steken vooruit
» meer vervoegingen van vooruitsteken

to project {ww.}
projecteren

I project
you project
we project

ik projecteer
jij projecteert
wij projecteren
» meer vervoegingen van projecteren

to plan, to contemplate, to design, to project {ww.}
ontwerpen
plannen 
beramen 

I project
you project
we project

ik ontwerp
jij ontwerpt
wij ontwerpen
» meer vervoegingen van ontwerpen

to foresee, to envisage, to envision, to expect, to project {ww.}
verwachten 
voorzien
vooruitzien
bedacht zijn op

I project
you project
we project

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
to project {ww.}
projecteren

I project
you project
we project

ik projecteer
jij projecteert
wij projecteren
» meer vervoegingen van projecteren

plan, project, scheme, design {zn.}
plan  [o]
project 
concept [o]
ontwerp
blauwdruk [m]
His plan is dangerous!
Zijn plan is gevaarlijk!
It's an ambitious project.
Het is een ambitieus project.
to jut, to jut out, to project, to protrude, to stick out {ww.}
overspringen

I project
you project
we project

ik spring over
jij springt over
wij springen over
» meer vervoegingen van overspringen

to jut, to jut out, to project, to protrude, to stick out {ww.}
oversteken

I project
you project
we project

ik steek over
jij steekt over
wij steken over
» meer vervoegingen van oversteken

to jut, to jut out, to project, to protrude, to stick out {ww.}
uitsteken

I project
you project
we project

ik steek uit
jij steekt uit
wij steken uit
» meer vervoegingen van uitsteken

to envision, to fancy, to figure, to image, to picture, to project, to see, to visualise, to visualize {ww.}
uitbeelden
veraanschouwelijken
visualiseren
verbeelden
neerzetten

I project
you project
we project

ik beeld uit
jij beeldt uit
wij beelden uit
» meer vervoegingen van uitbeelden

to jut, to jut out, to project, to protrude, to stick out {ww.}
pieken

I project
you project
we project

ik piek
jij piekt
wij pieken
» meer vervoegingen van pieken

to externalise, to externalize, to project {ww.}
projecteren

I project
you project
we project

ik projecteer
jij projecteert
wij projecteren
» meer vervoegingen van projecteren

to contrive, to design, to plan, to project {ww.}
smeden
concipiëren
bedenken
vinden
verzinnen
uitdenken

I project
you project
we project

ik smeed
jij smeedt
wij smeden
» meer vervoegingen van smeden

to jut, to jut out, to project, to protrude, to stick out {ww.}
uitsteken
uitstaan

I project
you project
we project

ik steek uit
jij steekt uit
wij steken uit
» meer vervoegingen van uitsteken

to jut, to jut out, to project, to protrude, to stick out {ww.}
uitspringen
springen

I project
you project
we project

ik spring uit
jij springt uit
wij springen uit
» meer vervoegingen van uitspringen

to contrive, to design, to plan, to project {ww.}
plannen
uitstippelen
geprogrammeerd
programmeren

I project
you project
we project

ik plan
jij plant
wij plannen
» meer vervoegingen van plannenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's an ambitious project.

Het is een ambitieus project.

I am against this project.

Ik ben tegen dit project.

She directed the planning of the project.

Ze leidde de planning van het project.

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.


Gerelateerd aan project

protrude - shine - stick out - stand out - plan - contemplate - design - foresee - envisage - envision - expect - scheme - jut - jut out - fancyinterpret - show - jut - reproduce - ascribe - cerebrate - appear - design