Vertaling van project

Inhoud:

Engels
Nederlands
to project, to protrude, to shine, to stick out, to stand out {ww.}
vooruitspringen
uitstaan
uitspringen
uitsteken
vooruitsteken

I project
you project
we project

ik spring vooruit
jij springt vooruit
wij springen vooruit
» meer vervoegingen van vooruitspringen

to project {ww.}
projecteren

I project
you project
we project

ik projecteer
jij projecteert
wij projecteren
» meer vervoegingen van projecteren

to plan, to contemplate, to design, to project {ww.}
beramen 
ontwerpen
plannen 

I project
you project
we project

ik beraam
jij beraamt
wij beramen
» meer vervoegingen van beramen

to foresee, to envisage, to envision, to expect, to project {ww.}
verwachten 
bedacht zijn op
vooruitzien
voorzien

I project
you project
we project

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
plan, project, scheme, design {zn.}
plan  [o]
project 
blauwdruk [m]
concept [o]
ontwerp
His plan is dangerous!
Zijn plan is gevaarlijk!
It's an ambitious project.
Het is een ambitieus project.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's an ambitious project.

Het is een ambitieus project.

I am against this project.

Ik ben tegen dit project.

She directed the planning of the project.

Ze leidde de planning van het project.

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.


Gerelateerd aan project

protrude - shine - stick out - stand out - plan - contemplate - design - foresee - envisage - envision - expect - scheme