Vertaling van stand out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to stand out, to be outlined {ww.}
zich aftekenen
to stand {ww.}
staan

I stand
you stand
we stand

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

to project, to protrude, to shine, to stick out, to stand out {ww.}
vooruitspringen
uitstaan
uitspringen
uitsteken
vooruitsteken
to bevel, to highlight, to stick out, to stand out {ww.}
afsteken
uitkomen 
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
aanzien 
dulden
toelaten
tolereren
velen
verdragen 
pikken

I stand
you stand
we stand

ik zie aan
jij ziet aan
wij zien aan
» meer vervoegingen van aanzien

to get up, to rise, to stand, to stand up {ww.}
opstaan
gaan staan

I stand
you stand
we stand

ik sta op
jij staat op
wij staan op
» meer vervoegingen van opstaan

I didn't want to get up early.
Ik wilde niet vroeg opstaan.
to resist, to withstand, to stand {ww.}
weerstaan
tegenspartelen
tegenstreven
zich verzetten

I stand
you stand
we stand

ik weersta
jij weerstaat
wij weerstaan
» meer vervoegingen van weerstaan

I can resist everything except temptation.
Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.
My house is designed to withstand an earthquake.
Mijn huis is ontworpen om een aardbeving te weerstaan.
to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
uithouden
verdragen 
dulden
doorstaan
harden

I stand
you stand
we stand

ik sta uit
jij staat uit
wij staan uit
» meer vervoegingen van uitstaan

I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
opslaan
neerzetten
oprichten
vestigen 

I stand
you stand
we stand

ik sla op
jij slaat op
wij slaan op
» meer vervoegingen van opslaan

to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 

I stand
you stand
we stand

ik houd uit
jij houdt uit
wij houden uit
» meer vervoegingen van uithouden

Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.

Gerelateerd aan stand out

be outlined - stand - project - protrude - shine - stick out - bevel - highlight - endure - put up with - tolerate - abide - brook - condone - stomach