Vertaling van highlight

Inhoud:

Engels
Nederlands
to highlight, to pinpoint {ww.}
goed doen uitkomen
to advance, to put forward, to highlight, to publicize {ww.}
attent maken op
naar voren brengen
attenderen op
to accent, to accentuate, to emphasize, to highlight, to stress, to underline {ww.}
met nadruk zeggen
nadruk leggen op
benadrukken 
to light up, to shine upon, to highlight {ww.}
beschijnen 
overschijnen
belichten 
accent, emphasis, highlight {zn.}
nadruk
klem
acme, climax, culmination, highlight, apex {zn.}
toppunt
hoogtepunt
peak, point, summit, tip, apex, highlight, zenith, acme {zn.}
top
punt 
tip
spits 
neus
topje [o]
piek [v]
The summit of the mountain is covered with snow.
De top van de berg is bedekt met sneeuw.
The view from the summit is very nice.
Het uitzicht vanaf de top is erg mooi.
to bevel, to highlight, to stick out, to stand out {ww.}
uitkomen 
afsteken
to emphasize, to underline, to highlight, to underscore {ww.}
onderstrepen