Vertaling van stress

Inhoud:

Engels
Nederlands
stress, strain {zn.}
stress 
to accent, to accentuate, to stress, to emphasize, to emphasise, to punctuate {ww.}
benadrukken 
de klemtoon leggen op
accentueren
beklemtonen 
profileren

I stress
you stress
we stress

ik benadruk
jij benadrukt
wij benadrukken
» meer vervoegingen van benadrukken

to accent, to accentuate, to emphasize, to highlight, to stress, to underline {ww.}
met nadruk zeggen
nadruk leggen op
benadrukken 

I stress
you stress
we stress

ik benadruk
jij benadrukt
wij benadrukken
» meer vervoegingen van benadrukken

to stretch, to wind up, to rack, to strain, to stress, to tense, to tighten {ww.}
uitrekken
strekken
opwinden
spannen
nauwer aanhalen

I stress
you stress
we stress

ik rek uit
jij rekt uit
wij rekken uit
» meer vervoegingen van uitrekken

to accent, to accentuate, to stress, to emphasize {ww.}
accentueren
beklemtonen 
de klemtoon leggen op
benadrukken 

I stress
you stress
we stress

ik accentueer
jij accentueert
wij accentueren
» meer vervoegingen van accentueren

to accent, to accentuate, to stress, to emphasize, to emphasise, to punctuate {ww.}
benadrukken 
aanzetten
beklemtonen 
hameren
tamboereren
onderstrepen
onderlijnen
accentueren
de klemtoon leggen op

I stress
you stress
we stress

ik benadruk
jij benadrukt
wij benadrukken
» meer vervoegingen van benadrukken

accent, stress, emphasis {zn.}
accent  [o]
nadruk
klemtoon
I missed the British accent so much.
Ik heb het Britse accent heel erg gemist.
You don't have an accent
Jij spreekt zonder accent
tension, stress, strain {zn.}
inspanning  [v]
spanning [v]
pressure, stress {zn.}
druk [m]
knel [v]
pressie [v]
drang  [m]
I'm always under pressure.
Ik sta altijd onder druk.
I know that you're strong, but political pressure is even stronger.
Ik weet dat je sterk bent, maar politieke druk is nog sterker.
craving, stress {zn.}
drang  [m]
rigour, strain, stress, strictness, tension {zn.}
strakheid [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom is suffering from financial stress.

Tom heeft last van financiële stress.

Too much stress can lead to physical disease.

Teveel stress kan tot een handicap leiden.

The methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.

De gebruikte methoden om stress te verwerken zijn verschillend van man tot vrouw: mannen zoeken hun toevlucht hoofdzakelijk in alcohol, terwijl vrouwen hun stress verwerken door te chatten.

Our bodies are not designed to cope with stress for long periods.

Onze lichamen zijn niet geschikt om voor lange periodes stress te moeten verdragen.

In Esperanto, the main stress always falls on the second-to-last syllable.

In het Esperanto valt het woordaccent altijd op de voorlaatste lettergreep.


Gerelateerd aan stress

strain - accent - accentuate - emphasize - emphasise - punctuate - highlight - underline - stretch - wind up - rack - tense - tighten - emphasis - tensionevince - cater - say