Vertaling van design

Inhoud:

Engels
Nederlands
to design, to draw {ww.}
tekenen 
trekken
uittekenen
aftekenen

I design
you design
we design

ik teken
jij tekent
wij tekenen
» meer vervoegingen van tekenen

Let the tea draw for ten minutes.
Laat de thee tien minuten trekken.
I can draw a map of Brazil perfectly.
Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
design, drawing, draught, picture, draw {zn.}
werkje [o]
schets
tekening [v]
design, diagram, plan, plane, groundplan, scheme {zn.}
plan  [o]
plattegrond
opzet
ontwerp
His plan is dangerous!
Zijn plan is gevaarlijk!
The plan will work out.
Het plan zal werken.
design, outline, sketch, storyboard {zn.}
schets
krabbel
ontwerp
aanleg  [m]
Make a sketch of your house.
Maak een schets van uw huis.
to plan, to contemplate, to design, to project {ww.}
ontwerpen
plannen 
beramen 

I design
you design
we design

ik ontwerp
jij ontwerpt
wij ontwerpen
» meer vervoegingen van ontwerpen

to design {ww.}
dessineren

I design
you design
we design

ik dessineer
jij dessineert
wij dessineren
» meer vervoegingen van dessineren

to design, to plan {ww.}
ontwerpen
projecteren

I design
you design
we design

ik ontwerp
jij ontwerpt
wij ontwerpen
» meer vervoegingen van ontwerpen

to design {ww.}
vormgeven

I design
you design
we design

ik geef vorm
jij geeft vorm
wij geven vorm
» meer vervoegingen van vormgeven

plan, project, scheme, design {zn.}
plan  [o]
project 
concept [o]
ontwerp
blauwdruk [m]
It's an ambitious project.
Het is een ambitieus project.
We need a plan.
We hebben een plan nodig.
to contrive, to design, to plan, to project {ww.}
smeden
concipiëren
bedenken
vinden
verzinnen
uitdenken

I design
you design
we design

ik smeed
jij smeedt
wij smeden
» meer vervoegingen van smeden

to contrive, to design, to plan, to project {ww.}
plannen
uitstippelen
geprogrammeerd
programmeren

I design
you design
we design

ik plan
jij plant
wij plannen
» meer vervoegingen van plannenGerelateerd aan design

draw - drawing - draught - picture - diagram - plan - plane - groundplan - scheme - outline - sketch - storyboard - contemplate - project - contriveadorn - contrive - design - cerebrate