Vertaling van drawing

Inhoud:

Engels
Nederlands
drawing {zn.}
tekening [v] (de ~)
drawing, lottery {zn.}
loterijspel
design, drawing, draught, picture, draw {zn.}
tekening [v]
werkje [o]
schets
to draw, to pull {ww.}
naar zich toe halen

I am drawing

to attract, to draw, to appeal, to allure {ww.}
aanlokken
bekoren 
toelachen
trekken
aantrekken 
verlekkeren

I am drawing

to design, to draw {ww.}
tekenen 
aftekenen
trekken
uittekenen

I am drawing

to draw {ww.}
trekken

I am drawing

to draw, to extract, to excerpt, to spoon, to bail {ww.}
hozen
ontlenen
putten
scheppen

I am drawing

to drag, to draw, to haul, to pull, to tug, to draught, to drawl, to tow, to twitch {ww.}
trekken

I am drawing

to delineate, to draw, to outline, to contour {ww.}
aftekenen
omlijnen
omtrekken

I am drawing

to drag, to draw, to pull {ww.}
fronsen
samentrekken

I am drawing

to attract, to draw {ww.}
trekken
aanhalen 
aantrekken 
Let the tea draw for ten minutes.
Laat de thee tien minuten trekken.
to make a draught, to draw {ww.}
trasseren
trekken

I am drawing

to draw {ww.}
trekken
uit de schede trekken
to draw, to make a stroke, to draw a line, to streak {ww.}
trekken
een streep trekken

I am drawing

drafting, draftsmanship, drawing {zn.}
tekenkunst [v] (de ~)
draft, draught, drawing {zn.}
kladbrief
drafting, draftsmanship, drawing {zn.}
tekenwerk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Why are you drawing flowers?

Waarom teken je bloemen?

Drawing the Japanese flag is very easy.

De Japanse vlag tekenen is erg makkelijk.

Tonight, we had fun drawing up our family tree together.

Vanavond hebben we plezier gehad met het samen opstellen van onze stamboom.


Gerelateerd aan drawing

lottery - design - draught - picture - draw - pull - attract - appeal - allure - extract - excerpt - spoon - bail - drag - haulicon - engagement - art - work