Vertaling van art

Inhoud:

Engels
Nederlands
art {zn.}
kunst 
Art for art's sake.
Kunst om de kunst.
The show presented modern art from Europe.
De voorstelling toonde moderne kunst uit Europa.
art, artistic creation, artistic production {zn.}
kunststroming
kunstrichting
art, artistic creation, artistic production {zn.}
kunst
What do you think of modern art?
Wat denkt u van moderne kunst?
I'm not interested in modern art.
Ik ben niet geïnteresseerd in moderne kunst.
artificial, artistic, art {bn.}
kunst-
kunstmatig 
artistiek 
art, fine art {zn.}
installatie [v] (de ~)
object [o] (het ~)
kunstuiting
kunstprodukt
kunstproduct
kunstwerk [o] (het ~)
art, fine art {zn.}
kunst [v] (de ~)
They are great masterpieces of European art.
Ze zijn grote meesterwerken van de Europese kunst.
art, artistic creation, artistic production {zn.}
tekenles [m] (de ~)
tekenonderwijs


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Art for art's sake.

Kunst om de kunst.

Where art thou?

Waar ben je?

The show presented modern art from Europe.

De voorstelling toonde moderne kunst uit Europa.

They are great masterpieces of European art.

Ze zijn grote meesterwerken van de Europese kunst.

He knows the art of making friends.

Hij verstaat de kunst om vrienden te maken.

Fantasy is often the mother of art.

Fantasie is vaak de moeder van de kunst.

What do you think of modern art?

Wat denkt u van moderne kunst?

Art is long, life is short.

De kunst is lang, het leven is kort.

I'm not interested in modern art.

Ik ben niet geïnteresseerd in moderne kunst.

This art collection is rich in paintings by Dutch masters.

Deze kunstcollectie is rijk aan schilderijen van Nederlandse meesters.

She went to Paris in order to study art.

Ze ging naar Parijs om kunst te studeren.