Vertaling van artificial

Inhoud:

Engels
Nederlands
artificial {bn.}
gemaakt
kunstmatig 
artificieel 
to artificial {ww.}
kunst-
artificial, artistic, art {bn.}
kunst-
kunstmatig 
artistiek 
artificial, unnatural {bn.}
gezocht
kunstmatig 
onnatuurlijk
affected, artificial, prim, showy, stilted, unnatural {bn.}
aanstellerig
geposeerd
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
onnatuurlijk
gewild
gewrongen
opgesmukt
spastisch
geforceerd
krampachtig
gekunsteld
gemaakt
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
gemaakt
bestudeerd
gekunsteld
gemaniëreerd
gemanierd
onecht
onwaarachtig
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
onecht
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
gedwongen
afgedwongen
noodgedwongen
onvrijwillig
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, contrived, hokey {bn.}
bombastisch
hoogdravend
pathetisch
retorisch
schreeuwerig
gezwollen
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
huichelachtig
farizees
geveinsd
hypocriet
jezuïtisch
schijnheilig
schijnvroom
voorgewend
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, contrived, hokey {bn.}
overgecultiveerd
gekunsteld
gemaakt
gewrongen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Artificial intelligence cannot beat natural foolishness.

Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.

These pearls are genuine, not artificial.

Deze parels zijn echt, niet kunstmatig.

They succeeded in putting an artificial satellite in orbit.

Ze slaagden erin een kunstmatige satelliet in een baan (om de aarde) te brengen.

Benson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.

Benson en Holmes analyseerden het psychologische effect van kunstmatige inseminatie op de ouders.


Gerelateerd aan artificial

artistic - art - unnatural - affected - prim - showy - stilted - constrained - forced - strained - contrived - hokeyoverexcited - affected - exuberant - bribable - civilised