Vertaling van constrained

Inhoud:

Engels
Nederlands
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
onnatuurlijk
gewild
gewrongen
opgesmukt
spastisch
geforceerd
krampachtig
gekunsteld
gemaakt
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
gemaakt
bestudeerd
gekunsteld
gemaniëreerd
gemanierd
onecht
onwaarachtig
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
onecht
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
gedwongen
afgedwongen
noodgedwongen
onvrijwillig
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
affected, artificial, prim, showy, stilted, constrained, forced, strained {bn.}
huichelachtig
farizees
geveinsd
hypocriet
jezuïtisch
schijnheilig
schijnvroom
voorgewend
gekunsteld
gemaakt
gewrongen
to compel, to force, to constrain, to mandate, to necessitate, to oblige, to require {ww.}
dwingen
verplichten
noodzaken

I constrained
you constrained
he/she/it constrained

ik dwong
jij dwong
hij/zij/het dwong
» meer vervoegingen van dwingen

I will never force you to marry him.
Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.
You can't force me to do anything I don't want to do.
Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.
to confine, to limit, to restrict, to constrain, to constrict, to curtail, to stint, to abridge {ww.}
beperkingen opleggen aan
beknotten
beperken 
begrenzen 

I constrained
you constrained
he/she/it constrained

ik beknotte
jij beknotte
hij/zij/het beknotte
» meer vervoegingen van beknotten

to constrain, to stiffen, to tighten, to tighten up {ww.}
verscherpen

I constrained
you constrained
he/she/it constrained

ik verscherpte
jij verscherpte
hij/zij/het verscherpte
» meer vervoegingen van verscherpen

to constrain, to cumber, to encumber, to restrain {ww.}
intomen
inhouden
beheersen
betomen

I constrained
you constrained
he/she/it constrained

ik toomde in
jij toomde in
hij/zij/het toomde in
» meer vervoegingen van intomen

to constrain, to stiffen, to tighten, to tighten up {ww.}
aansnoeren

I constrained
you constrained
he/she/it constrained

ik snoerde aan
jij snoerde aan
hij/zij/het snoerde aan
» meer vervoegingen van aansnoerenGerelateerd aan constrained

affected - artificial - prim - showy - stilted - forced - strained - compel - force - constrain - mandate - necessitate - oblige - require - confineaffected - bribable - beef up - conquer