Vertaling van conceive of

Inhoud:

Engels
Nederlands
to conceive {ww.}
een begrip vormen
to conceive {ww.}
in verwachting raken
zwanger raken
zwanger worden
to conceive {ww.}
ontvangen 

I conceive
you conceive
we conceive

ik ontvang
jij ontvangt
wij ontvangen
» meer vervoegingen van ontvangen

to fancy, to imagine, to conceive, to picture, to visualize {ww.}
bedenken 
zich verbeelden
zich voorstellen

I conceive
you conceive
we conceive

ik bedenk
jij bedenkt
wij bedenken
» meer vervoegingen van bedenken

to guess, to conceive, to divine, to estimate, to surmise {ww.}
raden
doorzien
gissen 
inschatten

I conceive
you conceive
we conceive

ik raad
jij raadt
wij raden
» meer vervoegingen van raden

You can probably guess what happens though.
Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
Although you can probably guess what's happening.
Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
inbeelden
verbeelden
You cannot imagine how happy she was.
Je kan je niet inbeelden hoe blij ze was.
We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be.
We zijn niet zo gelukkig of ongelukkig dan we onszelf inbeelden.
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
voorstellen
indenken
imagineren
nagaan
verbeelden
Can you imagine?
Kunt ge het u voorstellen?
I cannot imagine it.
Ik kan het me niet voorstellen.
to conceive of, to envisage, to ideate, to imagine {ww.}
fabuleren
verzinnen

Gerelateerd aan conceive of

conceive - fancy - imagine - picture - visualize - guess - divine - estimate - surmise - envisage - ideateconceive of - contrive - cerebrate