Vertaling van guess

Inhoud:

Engels
Nederlands
to guess, to presume, to suppose, to surmise, to assume, to deem, to think {ww.}
vermoeden
menen
aannemen 
stellen
veronderstellen

I guess
you guess
we guess

ik vermoed
jij vermoedt
wij vermoeden
» meer vervoegingen van vermoeden

to guess, to conceive, to divine, to estimate, to surmise {ww.}
raden
doorzien
gissen 
inschatten

I guess
you guess
we guess

ik raad
jij raadt
wij raden
» meer vervoegingen van raden

You can probably guess what happens though.
Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
Although you can probably guess what's happening.
Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.
to conjecture, to surmise, to guess, to speculate, to wonder {ww.}
gissen 
vermoeden

I guess
you guess
we guess

ik gis
jij gist
wij gissen
» meer vervoegingen van gissen

conjecture, guess, guesswork, speculation {zn.}
gissing [v]
conception, estimate, guess {zn.}
gissing [v]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Guess where I've been?

Raad eens waar ik geweest ben?

Guess who's coming tonight.

Raat eens wie komt vanavond.

I guess it's possible.

Ik denk dat het mogelijk is.

I guess that works.

Ik denk dat dat werkt.

I guess it's OK.

Ik denk dat het OK is.

I guess it's a secret.

Ik denk dat het een geheim is.

I guess you weren't there.

Ik denk dat je daar niet was.

I guess you were right.

Ik denk dat je gelijk had.

Guess what happened to me.

Raat eens wat is er met me gebeurt.

I guess you are right.

Ik vermoed dat je gelijk hebt.

I guess you've been to Boston before.

Ik denk dat al een keer naar Boston bent geweest.

You can probably guess what happens though.

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

Although you can probably guess what's happening.

Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.

I guess I don't agree with you.

Ik denk dat ik het niet met je eens bent.

I guess I'll be going now.

Ik denk dat ik nu ga.