Vertaling van estimate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to guess, to conceive, to divine, to estimate, to surmise {ww.}
raden
inschatten
gissen 
doorzien

I estimate
you estimate
we estimate

ik raad
jij raadt
wij raden
» meer vervoegingen van raden

You can probably guess what happens though.
Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
Although you can probably guess what's happening.
Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.
to appraise, to estimate, to rate, to assay, to assess, to evaluate, to gauge, to judge, to value {ww.}
waarderen 
schatten 
taxeren
begroten

I estimate
you estimate
we estimate

ik waardeer
jij waardeert
wij waarderen
» meer vervoegingen van waarderen

conception, estimate, guess {zn.}
gissing [v]
budget, estimate, estimates {zn.}
begroting  [v]
appraisal, assay, assessment, evaluation, judgement, estimate, appraisement {zn.}
schatting  [v]
evaluatie
waardebepaling
taxatie [v]
raming [v]
It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.
to calculate, to count on, to estimate, to figure, to forecast, to reckon {ww.}
becijferen

I estimate
you estimate
we estimate

ik becijfer
jij becijfert
wij becijferen
» meer vervoegingen van becijferen

to calculate, to count on, to estimate, to figure, to forecast, to reckon {ww.}
berekenen

I estimate
you estimate
we estimate

ik bereken
jij berekent
wij berekenen
» meer vervoegingen van berekenen

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.
Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.
to approximate, to estimate, to gauge, to guess, to judge {ww.}
benaderen

I estimate
you estimate
we estimate

ik benader
jij benadert
wij benaderen
» meer vervoegingen van benaderen

to approximate, to estimate, to gauge, to guess, to judge {ww.}
gissen
raden

I estimate
you estimate
we estimate

ik gis
jij gist
wij gissen
» meer vervoegingen van gissen

to approximate, to estimate, to gauge, to guess, to judge {ww.}
uitlaten
beoordelen

I estimate
you estimate
we estimate

ik laat uit
jij laat uit
wij laten uit
» meer vervoegingen van uitlaten


Gerelateerd aan estimate

guess - conceive - divine - surmise - appraise - rate - assay - assess - evaluate - gauge - judge - value - conception - budget - estimatesmark - consider - calculate - surmise - say