Vertaling van estimate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to guess, to conceive, to divine, to estimate, to surmise {ww.}
raden
doorzien
gissen 
inschatten

I estimate
you estimate
we estimate

ik raad
jij raadt
wij raden
» meer vervoegingen van raden

You can probably guess what happens though.
Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
Although you can probably guess what's happening.
Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.
to appraise, to estimate, to rate, to assay, to assess, to evaluate, to gauge, to judge, to value {ww.}
taxeren
begroten
schatten 
waarderen 

I estimate
you estimate
we estimate

ik taxeer
jij taxeert
wij taxeren
» meer vervoegingen van taxeren

budget, estimate, estimates {zn.}
begroting  [v]
conception, estimate, guess {zn.}
gissing [v]
appraisal, assay, assessment, evaluation, judgement, estimate, appraisement {zn.}
schatting  [v]
waardebepaling
raming [v]
taxatie [v]
evaluatie
It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.
to approximate, to estimate, to gauge, to guess, to judge {ww.}
uitlaten
beoordelen

I estimate
you estimate
we estimate

ik laat uit
jij laat uit
wij laten uit
» meer vervoegingen van uitlaten

to calculate, to count on, to estimate, to figure, to forecast, to reckon {ww.}
becijferen

I estimate
you estimate
we estimate

ik becijfer
jij becijfert
wij becijferen
» meer vervoegingen van becijferen

to calculate, to count on, to estimate, to figure, to forecast, to reckon {ww.}
berekenen

I estimate
you estimate
we estimate

ik bereken
jij berekent
wij berekenen
» meer vervoegingen van berekenen

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.
Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.
to approximate, to estimate, to gauge, to guess, to judge {ww.}
benaderen

I estimate
you estimate
we estimate

ik benader
jij benadert
wij benaderen
» meer vervoegingen van benaderen

to approximate, to estimate, to gauge, to guess, to judge {ww.}
raden
gissen

I estimate
you estimate
we estimate

ik raad
jij raadt
wij raden
» meer vervoegingen van raden


Gerelateerd aan estimate

guess - conceive - divine - surmise - appraise - rate - assay - assess - evaluate - gauge - judge - value - budget - estimates - conceptionsay - mark - consider - calculate - surmise