Vertaling van appreciate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to appreciate, to like, to enjoy, to fancy, to love, to think highly of, to prize, to think well of, to have a high regard for {ww.}
houden van 
waarderen 
hechten aan
mogen

I appreciate
you appreciate
we appreciate

ik waardeer
jij waardeert
wij waarderen
» meer vervoegingen van waarderen

People love freedom.
Mensen houden van vrijheid.
We love our children.
Wij houden van onze kinderen.
to appreciate, to value, to appraise {ww.}
waarderen 
appreciëren

I appreciate
you appreciate
we appreciate

ik waardeer
jij waardeert
wij waarderen
» meer vervoegingen van waarderen

He couldn't appreciate the joke of the arrogant girls, so he took revenge.
Hij kon de grap van de arrogante meisjes niet waarderen, dus nam hij wraak.
to appreciate {ww.}
evalueren

I appreciate
you appreciate
we appreciate

ik evalueer
jij evalueert
wij evalueren
» meer vervoegingen van evalueren

to esteem, to think well of, to prize, to value, to think highly of, to appreciate {ww.}
achting toedragen
achten 
achting hebben voor
hoogachten

I appreciate
you appreciate
we appreciate

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

to be aware of, to be conscious of, to realize, to see, to appreciate {ww.}
beseffen 
zich bewust zijn
zich realiseren

I appreciate
you appreciate
we appreciate

ik besef
jij beseft
wij beseffen
» meer vervoegingen van beseffen

to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
beseffen 
snappen
vatten 
bevatten 

I appreciate
you appreciate
we appreciate

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I appreciate all you've done for me.

Ik waardeer alles wat je voor me hebt gedaan.

I really do appreciate all your hard work.

Ik waardeer al je harde werk echt.

He couldn't appreciate the joke of the arrogant girls, so he took revenge.

Hij kon de grap van de arrogante meisjes niet waarderen, dus nam hij wraak.

I appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.

Ik apprecieer jouw vraag om zeventig kopijen van mijn opstel te maken.